Allekirjoita vetoomus ay-oikeuksien puolesta!

Joka päivä jossain päin maailmaa työntekijöitä uhkaillaa, koska he kuuluvat ammattiliittoon.

Työelämän perusoikeudet ovat myös ihmisoikeuksia. Tärkeimmät ay-oikeuksiin liittyvistä perusoikeuksista on kirjattu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Ammattiliitot ja niiden aktiivit eivät voi toimia kunnolla ilman oikeutta ilmaista itseään tai ilman oikeutta perustaa yhdistyksiä ja kokoontua.
YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 23. artiklan mukaan jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Lisäksi jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.

Esimerkiksi Kolumbiassa elämiseen riittävää palkkaa ja ihmisarvoisia työoloja vaativia ammattiliittojen jäseniä sorretaan monin tavoin. Maa on vuodesta toiseen ollut kärkisijalla ay-aktiivien murhatilastoissa. Kansainvälisen ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin tilastojen mukaan viime vuonna murhattiin yhteensä 35 ay-aktiivia. Murhayrityksiä oli 10, raportoituja uhkailuja 342 ja ay-toimintansa takia vangittuja 16.

Tutustu Amnestyn ja SASK:n kampanjaan ja allekirjoita vetoomus ay-oikeuksien puolesta osoitteessa www.ay-oikeudet.fi