Allekirjoita vetoomus puhtaan veden puolesta!

Euroopan julkisten palvelujen ammattiliitot (EPSU) päättivät vuoden 2009 kongressissaan tehdä aloitteen miljoonan nimikirjoituksen keräämiseksi vettä koskevan ihmisoikeuden puolesta.

Vesi on perusoikeus -kampanjan tavoitteena on kerätä vähintään miljoona allekirjoitusta aloitteeseen, jonka jälkeen EU:n komission on otettava asia käsiteltäväkseen päätöksenteossa. Kansalaisaloitteen tavoitteina on, että puhdas juomavesi ja toimiva jätevesihuolto on taattava kaikille Euroopassa, vesihuoltopalvelut on tuotettava pääasiassa julkisena palveluna ja, että puhtaan juomaveden ja toimivan jätevesihuollon on oltava maailmanlaajuisesti kaikkien saatavilla.

Myös Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tukee kampanjaa, joka on meneillään kaikissa Euroopan Unionin 27 jäsenmaassa.

Suomessa aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa vesionperusoikeus.fi.