Elintarvikedemarit: Tuottavuus ratkaisee palkankorotukset

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton sosialidemokraatit ja sitoutumattomat vaativat seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin todellista avoimuutta ja työn merkityksen arvostusta myös taloustaantuman aikana. Tällä hetkellä vallitsevaa taloustaantumaa ei saa käyttää elintarviketyöläisten työ- ja palkkaehtojen heikentämiseen. Elintarviketeollisuuden tuottavuus on pysynyt lamasta huolimatta korkealla ja osassa yrityksissä palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on jopa laskenut. Taloudellinen tilanne ei onneksi ole vaikuttanut elintarviketeollisuuteen yhtä huomattavissa määrin kun muuhun teollisuuteen.

EK:n työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen on maininnut, että palkankorotuksia haettaessa täytyy työn tuottavuudella olla keskeistä merkitystä. Elintarvikedemareidenkin mielestä ensi talven työehtosopimusneuvotteluissa tulee näkyä viime vuosien tuottavuuden kasvu alalla, myös työntekijöiden palkkaratkaisuissa.

Tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa tulee Elintarvikedemareiden mielestä kiinnittää erityistä huomiota myös työntekijöiden työhyvinvointiin. Työolojen kehittäminen ja työssä jaksaminen tulee olla neuvottelupöydässä keskeisessä asemassa. Elintarvikealan fyysinen kuormittavuus, kylmä- ja pakkotahtinen toistotyö aiheuttaa monelle elintarviketyöläiselle tilanteen, jossa edes 63 vuoden eläkeikä on saavuttamattomissa. Erilaiset työaikamallit, töiden järjestelyt sekä työergonomian ja työilmapiirin kehittäminen tulee olla mukana neuvotteluissa, kun elintarviketyöläisten tulevista työehdoista sovitaan.
Palkansaajien puolella

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton sosialidemokraatit ja sitoutumattomat kokoontuivat Vantaalla 25.–26.4.2009. keskustelemaan ajankohtaisista työelämäasioista.

Elintarvikedemareiden mielestä SAK:n rooli tulee tulevaisuudessa olemaan edelleen tärkeä, kun puhutaan suomalaisesta työstä ja työelämästä. Keskusjärjestö SAK:n tulee varautua mm. sopimusrakenteen muutokseen, omalta osaltaan edistää entistä tehokkaammin ammattiyhdistystietoutta ja tukea järjestäytymistä, sekä edelleen vahvistaa asemaansa yhteiskuntavaikuttajana. Toukokuussa valittavalla SAK:n uudella puheenjohtajalla tulee olla taitoja ja halua viedä SAK:ta eteenpäin ja puhutella uutta sukupolvea. Puheenjohtajan vaativaan tehtävään Suomen Elintarviketyöläisten Liiton sosialidemokraatit ja sitoutumattomat kannattavat Paperiliiton liittosihteeri Petri Vanhalaa.

Palkansaajien ääni täytyy saada kuuluviin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kesäkuussa järjestettävät Euroopan parlamenttivaalit ovat tärkeät vaalit myös elintarviketyöläisille. EU:ssa ei puhuta pelkästään ilmasto- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan siellä päätetään myös työntekijöiden työaikamalleista ja työelämän pelisäännöistä. Onkin tärkeää, että elintarviketeollisuudessa työskentelevät äänestävät ahkerasti tulevissa vaaleissa ja antavat äänensä ehdokkaille, jotka puolustavat työntekijöiden oikeuksia ja ajavat sosiaalisen Euroopan vahvistumista.
Lisätietoja:
Henri Lindholm

Liittosihteeri

040 759 6568