Hae SAK:n kulttuuriapurahaa!

SAK:n kulttuurirahasto on julistanut vuoden 2014 apurahat haettaviksi. Hakuaikaa on vuoden loppuun asti. Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

Apurahaa haetaan täyttämällä hakulomake Kansan sivistysrahaston verkkosivuilla osoitteessa www.sivistysrahasto.fi . Täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2013 mennessä hakijan omaan ammattiliittoon.

SEL:n jäsenet postittavat hakemuksensa viimeistään 31.12.2013 postileimalla osoitteeseen:
SEL Riitta Koistinen PL 213 00531 Helsinki

SAK:n kulttuurirahasto toimii KSR:n yhteydessä erikoisrahastona. Apurahojen saajien nimet julkaistaan verkkosivuilla www.sak.fi maaliskuun loppuun mennessä. Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti. Vuodelle 2013 myönnetyt apurahat olivat suuruudeltaan 400-1000 euroa.