Hyvää Uutta Vuotta 2012 – Edessä on loppukiri!

SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton liittosihteeri Henri Lindholm vastasi SEL:n sitoutumattomien ja elintarvikedemareiden ryhmän nettitoimituksen kysymyksiin lähestyvien edustajakokousvaalien tunnelmista ja valmistelujen tilanteesta.

– Hyvillä mielin mennään kohti vaaleja, Henri vakuuttaa.

 Miten SEL:n edustajakokousvaaleihin valmistautuminen on sujunut?

– Edustajakokousvaalivalmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Ehdokaslista näyttää hyvältä ja uskon, että vaaliliittomme tulee asettamaan täyden listan ehdokkaita kaikkiin 12 erilliseen vaaliin. Tarkka maksimi ehdokasmäärä selviää tammikuun alussa, jolloin liiton sääntöjen mukainen tarkka jäsenmäärä on selvillä.

 Tiedotetaanko asioista ja aikatauluista riittävän ajoissa?

– SEL: n vaalit on perinteisesti järjestetty syksyllä. Tämä tarkoittaa, että liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukainen logiikka lähtee tästä ajatuksesta. Tästä syystä – kieltämättä – vaaliaikataulu on nyt tiukka, koska vaalit ovat keväällä. Vähemmistössä oleva ryhmä joutuu yleensäkin toimimaan tilanteessa, jossa tietoa on liian vähän ja se tulee myöhässä. Tämän tilanteen kanssa on elettävä ja oma toiminta suunniteltava sen mukaan.

Kohdellaanko kaikkia osapuolia ts. liitossa toimivia ryhmiä tasapuolisesti?

– Siitä miten tulevat vaalit toteutuvat on vielä liian aikaista muodostaa kantaa. Lähtötilanne, jossa enemmistössä oleva poliittinen ryhmä hallinnoi lähes kaikkia liiton resursseja, vastaa jo osaltaan kysymykseen. Liiton toimintakulttuurin täytyisi kehittyä huomattavasti, jotta tervehenkinen tasapuolisuus toteutuisi myös käytännössä. Tämä olisi osaltaan koko liiton etu ja elävöittäisi ratkaisevasti koko liiton toimintaa.

 Onko kaikilla käytössään samat resurssit ja mahdollisuudet esimerkiksi vaalityöhön valmistautumista varten?

– Liiton henkilökunnan osaltahan poliittiset voimasuhteet eivät vastaa läheskään viimeisimpien vaalien (v.2007) tuloksia, joten resurssiero vaaliliittojen välillä on valtava. Sama koskee myös taloudellisia resursseja. Altavastaajan asema on tästä johtuen haastava, mutta myös innostava. Muutoshalu ei synny rahalla ja resursseilla, vaan jäsenistön tarpeista. Tämä motto kantaa tälläkin kertaa vaaliliittoamme eteenpäin.

 Miten vaaleja koskeviin kysymyksiin ja tiedosteluihin suhtaudutaan?

– SEL: n vaalit kiinnostavat ilahduttavasti jäsenistöä, jota erityisesti tuntuu kiinnostavan vaalien läpinäkyvyys ja vaaliliittojen tasapuolinen kohtelu. Liiton keskusvaalilautakunta tietysti vastaa vaalien käytännön järjestämisestä. Liiton tiedotuksen resurssien osalta on oma työryhmänsä, jonka merkitys on osaltaan myös keskeinen.

Miten kenttää ja aktiiveja on vaaleista informoitu?

– Ammattiosastoja informoidaan tietysti sääntöjen mukaan. Käytännössä jäsenistöön kohdistuva informaatio tapahtuu pitkälti ryhmien kautta ja tällöin tärkeää tietoa jää myös kertomatta. Olemme osaltamme pyrkineet olemaan avoimia ja rehellisiä kertoessamme edustajakokousvaaleista. Välillä tulee kerrottua vähän naapurinkin toimista ja taustoista. Tästä eivät kaikki tietysti pidä, se on selvää.

Millaisia toimenpiteitä on tulossa, jotta äänestysaktiivisuus saataisiin mahdollisimman korkeaksi?

– Äänestysaktiivisuus kohosi ilahduttavasti SEL:n viimekertaisissa vaaleissa, mutta vielä on matkaa teollisuuden liittovaalien tasolle. Tarkemmat toimet äänestysaktiivisuuden kohottamiseen tarkentuvat alkuvuodesta. Toivottavasti myös tällä kertaa kaikki liitossa tiedostavat korkean äänestysprosentin merkityksen, Henri päättää.

 

Uudistava Vaihtoehto – sitoutumattomat ja elintarvikedemarit tulevat omilla nettisivuillaan tiedottamaan vaaleihin liittyvistä asioista koko talven ja kevään ajan. Seuraathan sivujamme ja tule mukaan tekemään muutosta!