Ota kantaa hankintalain uudistamiseen!

Julkisia hankintoja säätelevän hankintalain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä. Hankintalainsäädäntö säätelee esimerkiksi julkista ruokatarjoilua kunnissa ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, mistä kunta tilaa raaka-aineet ruuanvalmistukseen. Uuden hankintalain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016.

Uudistuksella laista tehdään entistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Uudistuksessa pyritään siihen, että tulevaisuudessa hankintalaki tarjoaisi viranomaisille ja kunnille nykyistäkin paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.

Millaisia kokemuksia hankintalaista sinulla tai työpaikallasi on? Lähetä terveisesi ministeriöön, joka valmistelee lain uudistusta osoitteessa otakantaa.fi