SEL tarvitsee muutosta!

Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa toimiva sitoutumattomien ja elintarvikedemareiden ryhmä valmistautuu keväällä 2012 järjestettäviin edustajakokousvaaleihin. Tulevat vaalit ovat koko liiton ja jäsenten edunvalvonnan kannalta merkittävä suunnannäyttäjä tulevaisuuteen.

Ensi kevään vaaleissa määritellään SEL:n toiminnan linjat seuraavaksi viideksi vuodeksi ja valitaan liitolle uusi hallinto. Äänestämällä jokaisella liiton jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa koko SEL:n toimintaan.

— Me tuomme omassa toiminnassamme esille vaihtoehdon liiton vanhoille kuluneille toimintavoille ja toivomme, että mahdollisimman moni tukisi pyrkimyksiämme ja osoittaisi omalla äänestyspäätöksellään halunsa kannattaa Uudistavaa Vaihtoehtoa; muutosta, jossa SEL:n profiili tullaan viemään elintarvikealan työntekijöiden edunvalvojana uuteen aikaan sekä nostamaan kotimaassa tuotetun ruuan ja sen tekijöiden arvostusta koko yhteiskunnan silmissä, sitoutumattomat ja elintarvikedemarit toteavat.

Uudistava Vaihtoehto – sitoutumattomat ja elintarvikedemarit tavoittelevat liiton edustajakokousvaaleissa 52 prosentin kannatusta.

— Uskomme, että tietoisuus liiton rakenteiden säröilystä on viime vuosien aikana on herättänyt jäsenet kaipaamaan muutosta SEL:n toimintaan. Olemme jo useaan kertaan osoittaneet oman vastuunkantokykymme liiton hallinnon päätöksissä ja olemme valmiita kantamaan vastuuta myös kevään 2012 vaalien jälkeen.

 Tulevissa vaaleissa vaaliliittomme ehdokkaat ovat sitoutuneet siihen, että SEL:n toimintaa tullaan jatkossa tarkastelemaan avoimin mielin ja jäseniä kunnioittaen, sitoutumattomat ja elintarvikedemarit lupaavat.

Sitoutumattomien ja elintarvikedemareiden ryhmä on jo vuosikausia joutunut todistamaan liiton vasemmistoliittolaislähtöisen enemmistöryhmän sisäisiä valtataisteluita, jotka ovat vaikuttaneet aina liiton ydintoimintoihin kuten edunvalvontaan saakka.

— Kevään 2010 TES-neuvottelut olivat osoitus siitä, että SEL:n täytyy tulevaisuudessa valmistautua työehtosopimuskierrokseen aivan eri pohjalta, mitä se on viimeiset vuodet tehnyt. Liiton on meidän mielestämme tehtävä ennakoivaa ja jäsenistön parhaaksi tähtäävää työehtosopimuspolitiikka.

— Tästä syystä ensi kevään vaaleissa vaaliliitto Uudistava Vaihtoehto – sitoutumattomat ja elintarvikedemarit ovat ottaneet päävaaliteemakseen liiton työehtosopimustoiminnan sekä koko liiton toimintakulttuurin muutoksen jäsenten osallisuutta tukevaan suuntaan. On aika ohjata SEL liittona 2000-luvulle ja muistaa, että jäsenten etujen ajaminen menee aina kaiken muun edelle, sitoutumattomat ja elintarvikedemarit muistuttavat.