SEL:n sitoutumattomat ja elintarvikedemarit: Valmisteverot ovat uhka kotimaiselle elintarviketeollisuudelle (7.12.2011)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:ssa toimiva sitoutumattomien ja elintarvikedemareiden ryhmä on pettynyt hallituksen linjaan nostaa tuotekohtaisia valmisteveroja.

 —     Hallitusohjelman kirjaukset esimerkiksi viinaveron ja makeisveron korotusesityksistä ovat uhka kotimaiselle elintarviketeollisuudelle. Näitä ”haittaveroja” perustellaan terveysvaikutuksilla ja niillä pyritään näennäisesti ohjaamaan kuluttajien ostopäätöksiä terveempään suuntaan. Tosiasia on kuitenkin se, että kuluttajat todennäköisesti ostavat tiettyjä tuotteita nousseista veroista huolimatta, Sitoutumattomat ja elintarvikedemarit linjaavat.

 —     Nousevat verot tulevat lisäämään halvempien segmenttien tuotteiden tuontia ulkomailta. Tämä tuontikehitys on pois kotimaisesta tuotannosta ja suomalaisesta kansantaloudesta, he huomauttavat.

 —     Nousevat verot vaikuttavat alan työntekijöihin ja elintarviketeollisuuteen negatiivisesti. Yrityksien tulee saada katteensa valmistamilleen tuotteille myös jatkossa, joten valmistusverojen tuoma lasku lankeaa pitkällä aikavälillä elintarviketeollisuudessa työskentelevien työntekijöiden maksettavaksi menetettyinä työpaikkoina ja eri tehostamistoimenpiteiden vaikutuksen alle joutumisena.

Arvonlisäveron täytyy riittää

 Sitoutumattomat ja elintarvikedemarit muistuttavat, että voimassa olevan arvonlisäveron tulee olla riittävä tapa kerätä tuotteista verotuloja.

 —     Hallituksen nykylinja ei tue kotimaisen elintarviketeollisuuden tulevaisuutta vaan edistää nimenomaan teollisuuden siirtymistä muualle yhä globalisoituvassa maailmassa. Tuotekohtaiset pisteverot pelkästään vääristävät kilpailua ja niiden merkitys kansanterveyteen on lisäksi olematon, Sitoutumattomat ja elintarvikedemarit toteavat.

 —     Kotimaisen elintarviketeollisuuden turvaaminen ja sitä kautta työpaikkojen säilyminen Suomessa tässä muutenkin vaativassa taloudellisessa tilanteessa vaatii kiristyvän verotuksen sijaan hallituksen tukemia investointeja aina alkutuotannosta jatkojalostusteollisuuteen. Suomalainen ruoka on puolustamisen arvoinen asia, Sitoutumattomat ja Elintarvikedemarit korostavat.

 Lisätietoja,

Henri Lindholm
liittosihteeri, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
p. 040 759 6568