SEL:n työttömyyskassan johtajan valinta pöyristyttää

Viime viikolla pidetyssä työttömyyskassan hallituksen kokouksessa, esitys kassanjohtajaksi oli oman ryhmämme mielestä perusteiltaan täysin kestämätön. Mielestämme toisen liiton eläkeohjesäännön saavuttavan, ja täydelle eläkkeelle oikeutetun hakijan valinta toimeen kertoo kaikesta muusta, kuin SEL:n työttömyyskassan toiminnan kehittämistarpeista. Hakijoiden joukossa oli useita henkilöitä, jotka pätevyyden osalta olisivat hyvin täyttäneet toimeen vaaditut kriteerit. Tulevien vuosien toiminnan kannalta olisi mielestämme ollut tärkeää löytää kassan johtajan valinnan osalta pitkäjänteinen ratkaisu. Nyt tehty valinta ei tätä tavoitetta edistä.

Myös Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja työttömyyskassan oman henkilöstön osalta valinta oli vähintäänkin outo. Liiton henkilökunnan osalta on edellytetty eläkkeelle siirtymistä, kun henkilö saavuttaa eläkesäännön mukaisen 60 vuoden eläkkeellesiirtymisiän. Nyt tehty rekrytointi lyö korville tätä periaatetta.

Kassan hallituksen enemmistöryhmään(vas) kuuluvat jäsenet käytännössä ratkaisivat kassanjohtajan valinnan. Tämä tosiasia ei saa hämärtää periaatetta, että työttömyyskassan henkilöstön valintaan tulee vaikuttaa ensisijassa kassan kokonaisvaltaiset kehittämistarpeet. Jos nyt todetulla tavalla todetaan poliittisten tekijöiden ja ryhmäsitoumuksen vaikuttavan kassan henkilövalintoihin, tulisi valinnoissa huomioida liiton molempien poliittisten ryhmittymien mielipiteet.

Henri Lindholm

Liittosihteeri

 

kts. linkki http://www.selry.fi/?x17423=2293001