TELA:n eläketiedotustoimintaa ei saa romuttaa! (23.1.2012)

Telan hallituksen päätös lakkauttaa eläketiedotustoiminta ja tätä kautta uudelleen järjestellä koko Telan organisaatio uhkaa palkansaajien tietämystä eläkejärjestelmästä.

 — Telan eläketiedotus on ollut hyvä tapa kertoa kaikille siitä, mistä eläkejärjestelmässä on kyse ja miten se toimii.

 Sitoutumattomien ja elintarvikedemareiden mielestä hyväksi koettua toimintatapaa ei tule romuttaa, vaan sitä pitää kehittää entisestään palvelemaan eläketietoutta työssään tai omassa elämässään tarvitseville.

 Eläkejärjestelmä on monimutkainen ja sen ymmärtäminen ilman asianmukaista tiedotusta on vaikeaa.

 — Eläketiedottajien tekemä työ ja Telan järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset eläketiedotustilaisuudet ovat olleet oiva paikka saada tietoa järjestelmästä, joka työelämässä jatkuvasti tapahtuvien muutoksien vuoksi on koko ajan ajankohtainen.

 — Tästä syystä esimerkiksi ammattiyhdistysaktiiveille ja työpaikkojen luottamushenkilöille Telan kautta tarjottu tietous on ollut tärkeä kouluttautumisen kanava. Tätä kautta eläketietoutta on saatu lisättyä niin työpaikoilla kuin myös tulevaisuuden eläkkeensaajien keskuuteen.

 Sitoutumattomat ja elintarvikedemarit muistuttavat, että nyt suunnitteilla olevat supistukset voivat pahimmillaan johtaa koko eläketiedotuksen loppumiseen ja siihen, että vastuu eläketietouden kartuttamisesta jää yksilölle itselleen.

 — Jokainen meistä tietää sen, että tiedonhaku esimerkiksi internetistä ja sisällön ymmärtäminen sitä kautta on aivan erilaista kuin, että jos siitä kerrotaan suoraan ihmiskontaktin kautta. Tästä syystä nykyisenkaltainen tiedotusjärjestelmä tulee säilyttää.

Lisätietoja

Henri Lindholm
liittosihteeri, SEL ry
p. 040 759 6568