Uurnilla tavataan – Osallistumalla ja innostamalla vaikutat (13.4.2012)

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton edustajakokousvaalien loppusuora on auennut, postivaalit on käyty ja työpaikoilla ja alueilla järjestettävät vaalit alkavat ensi viikolla.

— Uurnavaalit käydään 18.- 25. huhtikuuta. Uudistava Vaihtoehto -ryhmän vaalikampanjaa on koko ajan leimannut reipas tekemisen meininki. Se on kaikkien kannalta hyvä asia, toteaa SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm.

—  Seisovassa vedessä kun harvoin kehittyy uutta elämää. Väittelyt, mielipiteiden vaihto ja keskinäinen kilvoittelu ovat jäsendemokratiaa, kansanvaltaa. Iloitkaamme siitä, että mielipiteitä on ja niitä uskalletaan tuoda esiin.

Vaaliliitto Uudistava Vaihtoehto on korostanut vaalien arvovalintapohjaa.

—  Olemme omassa vaalityössämme haastaneet kaikki mukaan luomaan ammattiliittoa, joka uudelta pohjalta rakentaa avarakatseista, osallistavaa ja oppivaa edunvalvontajärjestöä – Ihmisten Kokoista Liittoa, Lindholm tiivistää.

— Tähän rakennustyöhön kutsumme mukaan kaikki Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenet.  Ay-liikkeen suurin uhkatekijä on sisäinen rämettyminen ja ajautuminen vaihtoehdottomuuden tilaan. Liian monet näkevät ammattiliitot tänä päivänä lähinnä vakuutuslaitostyyppisenä palvelulaitoksena. Meidän on opittava luomaan uuden ajan, jäsenlähtöinen kansalaisliike, Lindholm painottaa.

Edustajakokousvaalit ovat jäsenistön omat vaalit

Uudistava Vaihtoehto-vaaliliiton ehdokkaat haluavat muuttaa liittoa jäsenlähtöisemmäksi

Julkisuudessakin on esitetty kysymyksiä, mitä uutta annettavaa Vaaliliitto A edustaa SEL:n toimintaan. Ryhmää on jopa kritisoitu uusien avauksien puutteesta.

—  Olemme pelkästään tyytyväisiä, että meiltä kysytään mille olemme vaihtoehto ja miten aiomme uudistaa järjestöä. Näihin kysymyksiin olemme jo osin tarjonneet vastauksen vaaliohjelmassamme.

 

—  Historiaa arvostaen suuntaamme kohti ennakoivampaa ja reagoivampaa edunvalvontaa. Yhteistyö, demokratia, keskinäinen kunnioitus, siinä ovat arvomme.

—  Vastuullisuutemme ja yhteistyökykymme päätöksentekijöinä olemme toki jo lukemattomia kertoja todistaneet, Lindholm muistuttaa.

Edustajakokousvaalit ovat jäsenistön omat vaalit. Liiton jäsenet äänestävät ehdokkaita, joihin kykenevät samaistumaan, työkavereita, ystäviä, luottamusmiehiä ja kanssajäseniä.

— Elintarviketyöläinen ei voi saada suurempaa luottamuksen osoitusta kuin valinta edustajakokoukseen on. Liitto on yhtä kuin jäsenet ja jäsenistön tahto ilmenee suorimpana juuri edustajakokouksessa, Lindholm korostaa.

Edellisissä edustajakokousvaaleissa äänestysaktiivisuus nousi kiitettävästi.

— Tavoitteena nyt tulee olla äänestysprosentti, joka on reippaasti yli viidenkymmenen. Tämän tavoitteen saavuttamiseen on täysi mahdollisuus.

— Haastetaan siis kaikki mukaan innostamaan jäsenet äänestämään ja vaikuttamaan. Jokaisen ääni on arvokas ja jokainen ääni vaikuttaa yhtä painavana. On myös syytä kiittää kaikkia 389 ehdokasta, jotka ovat lähteneet ehdokkaiksi vaaleissa ja haluavat olla mukana antamassa omaa panostaan SEL:n toiminnan eteen, Lindholm päättää.

Uurnavaalit alkavat keskiviikkona 18.4. Vaalien tarkemmat ajankohdat löytyvät SEL:n sivuilta