Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Ilahduttavan monet elintarviketyöntekijät ovat ehdolla kotikuntansa valtuustoon. Kuntavaaleilla onkin tällä kertaa aivan poikkeuksellisen suuri valtakunnallinen merkitys. Maan hallitus on jatkanut kelvottomien ja tavallista kansaa rankaisevien lakiesitysten suoltamista. Ellei nyt kansa nyt riittävän selvästi viestitä ” jo riittää” sama meno jatkuu, siitä voimme olla varmoja.

Tärkeä on ylipäätänsä käyttää äänioikeuttaan. Koulutetut ja hyvin toimeentulevat kyllä äänestävät näissäkin vaaleissa. Kuntavaaleissa on kuitenkin kyse ensi sijassa oman kunnan asioista. Kuntapäättäjänä toimiminen vaati ahkeruutta, perehtyneisyyttä ja omaa näkemystä.

Suomen kuntakenttä on viime vuodet ollut suurten myllerrysten kohteena. Suhteellisen lyhyessä ajassa on tapahtunut lukuisia kuntaliitoksia ja SOTE-uudistus tarkoittaa perusteellista muutosta kuntien tehtäviin. Maakunnille ollaan siirtämässä suuri osa kuntien tehtävistä. Mielestäni ei ole syytä vastustaa maakuntien roolien kasvattamista sinänsä. Se voi olla väestörakenteen muutoksen aiheuttaman paineen vuoksi välttämätöntä. Suomi siirtyy samalla lähemmäs eurooppalaista hallintomallia.

Ongelma onkin muualla. Nyt ei olla luomassa aitoa maakunnallista itsehallintoa verotusoikeuksineen, vaan valtion ohjauksessa toimivia rakenteita vailla aitoa omaa valtaa. Samalla käynnissä on Suomen historian suurimpia puhalluksia, jossa terveydenhuolto siirretään kasvottoman kansainvälisen pääoman käsiin. Tämä tapahtuu valinnanvapaudella viattomasti perustellen.

Uusi kuntalaki edellyttää jokaiselta kunnalta oman strategian luomista. Tämä antaakin mahdollisuuden pohtia, että miten omaa kuntaa jatkossa kehitetään. Koulutus ja maankäyttöasiat säilyvät edelleen kuntien harteilla. Kunnilla on nyt myös mahdollisuus kehittää omaleimaisuuttaan ja samalla erottua naapureistaan.

Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä haluaa, että kunnat suosivat kotimaista ruokaa hankinnoissaan. Se on vahva viesti, siitä että suomalaisen elintarviketyöläisen ja maanviljelijän ammattitaitoon luotetaan. Tämän toiveen toteuttamisessa tulevilla valtuutetuilla onkin suuri vastuu.

Oman ääneni saa puolue joka lupaa ” pitää kaikki mukana ”. Se on erinomainen viesti juuri tälle ajalle. Kuka kannatuksesi saakin, käytä ääntäsi!

Oma elämämme on aina paikallista.

Henri Lindholm
liittosihteeri, SEL

henri