Tervehdys,

Tervetuloa Uudistavien Elintarviketyöläisten sivuille.

Virallisesti ryhmän uusi nimi otettiin käyttöön toukokuun 2017 edustajakokouksen jälkeen.

Ryhmämme tavoitteet ja arvot eivhenriät muutu. Tavoittelemme edelleen vuorovaikutteista, uudistavaa ja ajassa elävää ammattiliittoa.

Tässä toiminnassa olemme valmiita yhteistyöhön kaikkien kanssa.

Henri Lindholm
liittosihteeri, SEL