TAVOITTEET

Mitä itseltämme vaadimme?

Jäsenistön hyvinvointi riippuu työstä ja turvatusta toimeentulosta. Meidän tulee kyetä ennakoimaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia nykyistä paremmin. Uskomme, että Suomessa tulee säilymään elinkelpoinen elintarviketeollisuus myös tulevaisuudessa. Meidän tulee kuitenkin kyetä luomaan paremmin yhteyksiä tuotantoketjun eri osapuoliin, sekä tuottajien kuin kuluttajienkin etujärjestöihin. Meillä tulee olla uskottava ja perusteltu näkemys siitä, millä keinoilla SEL säilyttää asemansa edunvalvonnan kentässä sekä jäsenistön palkkaehtojen sopijana.

Mitä emme muuttaisi?

Olemme SEL:n arvokkaista perinteistä ylpeitä. Liitto on vuosien aikana ollut vahvasti mukana elintarviketyöntekijöiden työelämän arjen kehittämisessä. SEL:n luottamushenkilöt työpaikoilla sekä liiton hallinnossa ovat omalla sinnikkäällä työllään edistäneet jäsenistön etuja sekä vaikuttanneet vahvan liittorakenteen syntyyn. Mielestämme liiton työehtosopimustoiminnan tulee tulevaisuudessakin rakentua rehellisessä vuoropuhelussa työpaikkojen luottamusmiesten ja jäsenistön kanssa. Meillä tulee olla rohkeutta ja päättäväisyyttä myös uusiin avauksiin.

Liiton itsenäisyys on arvokas asia

Ammattiyhdistysliike SEL sen osana, on ollut hyvin vahvasti rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Työelämän lainsäädäntö ja neuvottelujärjestelmä perustuvat ammattiyhdistysliikkeen ja valtiovallan yhteistyöhön ja vaikuttamiseen. Uskomme, että jäsenistön etuja ajetaan parhaiten itsenäisessä Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa, joka omia perinteitään vaarantamatta ottaa osaa rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä etsii uusia toimintatapoja jäsenten edunvalvontaan.

Miksi politiikkaa tarvitaan ay-liikkeessä?

Liiton tehtävä on palvella jäsenistöä, muttei tehdä edunvalvontatyöstä puoluepolitiikkaa. Ryhmämme toiminnassa on mukana eri tavalla ajattelevia, mutta ryhmän yhteiset arvot ja rehelliset toimintatavat itselleen läheiseksi kokevia ihmisiä. Ryhmätoiminta voi parhaimmillaan vahvistaa ja rakentaa liiton jäsendemokratiaa. Se tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja vaikuttaa, ja sitoo erilailla ajattelevat ihmiset liiton käytännön toimintaan. Erilaiset arvopohjat rikastuttavat ja vahvistavat liittoa. Ryhmätoiminta on suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä ollut aina vahva vaikuttamisen kanava, joka on mahdollistanut hyvät suhteet eri poliittisiin ryhmittymiin, jotka päättävät työelämään liittyvistä laeista ja säädöksistä mm. Suomen Eduskunnassa.