Tavoitteet

Tervetuloa rakentamaan Ihmisten Kokoista Liittoa!

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:lla on pitkät ja arvokkaat perinteet. SEL on aktiivisuudellaan ja osallisuudellaan vaikuttanut vahvasti suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja taannut toiminnallaan jäsenilleen ansioturvan sekä kohtuullisen toimeentulon. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Ammattiyhdistysliikkeen ja tätä kautta myös SEL:n on aika katsoa peiliin ja päivittää linjansa.

Ovatko ammattiliittomme kaikki toimintatavat kiinni tässä päivässä? Olemmeko pystyneet liittona ennakoimaan ja vastaamaan jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin? Ovatko alamme palkkaus- ja työehdot kunnossa?

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton edustajakokousvaalit järjestetään keväällä 2012. Vaaleissa valitaan edustajakokousedustajat, jotka jälleen kerran päättävät liiton linjoista seuraavaksi viideksi vuodeksi. Edustajakokouksessa päätetään tällä kertaa koko liiton
tulevaisuudesta. Jos haluamme muutosta työelämään ja toimia jäsenistön parhaaksi, on muutosta lähdettävä tekemään liiton sisältä, liiton omasta toiminnasta.

Uudistava Vaihtoehto -vaaliliiton mielestä nyt jos koskaan on hetki toimia ja siirtää SEL liittona sekä sen toimintatavat, edunvalvonta ja jäsenten hyvinvointi 2000-luvulle. Olemme tuhlanneet liian monta vuotta torjuntataisteluihin samalla kun pahoinvointi työpaikoilla on jatkuvasti kasvanut. On aika tehdä muutos.

Nyt tarvitaan uutta suuntaa!

SEL:n suunnan ja päätöksenteon linjat on koko sen historian ajan määritellyt kansandemokraattinen ja vasemmistoliittolaislähtöinen enemmistön valtaryhmä. Tämän, liiton valtaa pitävän ryhmän perinteet on nyt ammennettu tyhjiin, ja sen toimintatavat on nähty.

Vaaliliitto Uudistava Vaihtoehto on valmis viemään SEL:n kohti uutta aikaa. Me haluamme olla tekemässä jäsenten näköistä, ihmisten kokoista liittoa, jonka arvoja ovat rehtiys, yhteistyö, osaaminen ja avoimuus. Lähde siis mukaan muutokseen, viedään yhdessä SEL ammattiliittona eteenpäin. Heitetään vanhat ja kuluneet toimintatavat yli laidan ja luodaan uusi, entistä vahvempi SEL!