Alakohtaiset tavoitteet

Maidonjalostusala:

Maidonjalostusalan keskeinen kysymys on yleissitovan työehtosopimuksen turvaaminen sekä yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat. Maidonjalostusalalla uhattuna on tällä hetkellä koko sopimusturva. Järjestökentän hajanaisuuden vuoksi palkkoja on jäänyt ulosmittaamatta, ja ammatillinen koulutus sekä työelämässä eteneminen suuntautuu muualle.

Maidonjalostusalalla tehdään usein töitä kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina, useimmiten periodi- ja jaksotyönä. Työ on ilta- ja yöpainotteista, siksi jaksaminen sekä perheen ja työn yhteensovittaminen asettavat haasteita työehtosopimuksien ajan
tasalle saattamisessa.

Tavoitteena tulee olla sama palkka samasta työstä samalla työpaikalla. Maidonjalostusalan osalta sopimusturvan varmistaminen edellyttää vahvaa ”selliläistä” luottamusmiesverkostoa ja kykyä rakentaa tavoitteellista sopimustoimintaa.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden ongelmana on sopimuskentän hajanaisuus. Teollisuuden työehtosopimus mahdollistaa muita sopimusaloja vapaamman työaikojen sijoittelun. Alalla tehdäänkin työtä viikon jokaisena päivänä. Sopimusneuvotteluissa tulee löytää erilaisille työpaikoille hyvät yhteiset tavoitteet. Nämä löytyvät jatkossa työelämässä jaksamiseen ja työajan lyhentämiseen liittyvissä kysymyksissä. TES-pohjaiset palkkiojärjestelmät mahdollistavat yrityskohtaisten erojen huomioimisen. Korkean jalostusasteen tuotteet mahdollistavat myös huomattavasti paremman palkkakehityksen. Naisten ja miesten tasa-arvo edellyttää myös työpaikkatasolla yhdenvertaisia
etenemismahdollisuuksia. 

 Leipomoala

Leipomoalan työehtosopimusta on kehitettävä voimakkaasti. Peruspalkalla työskentelevien toimeentulo on ollut vuosi vuodelta vaikeampaa. Leipomoalan kuukausipalkasta lisien osuus on keskimäärin 22 prosenttia, muilla sopimusaloilla noin 12. Tämä osa palkasta on myös sitä, johon työantaja voi yksipuolisella päätöksellään vaikuttaa, ja sillä on suuri merkitys siihen, kuinka työntekijän kokonaisansiot muodostuvat. Tilanteen korjaaminen tapahtuu suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä otteella. Meillä pitää olla rohkeutta uudistua ja uudistaa sopimuspykäliä. Peruspalkan täytyy riittää kohtuulliseen toimeentuloon.

Liha-ala

Lihateollisuudessa korostuvat lähes kaikki elintarvikealan ongelmat. Työ on raskasta ja kuluttavaa. Mielestämme työn myös elintarvikealalla on oltava sellaista, että siitä selviytyy terveenä läpi koko työuran. Siksi ikääntyville työntekijöille on taattava ikäohjelmilla
yksilöllisiä ratkaisuja ansiotasoa laskematta.

Vakiintunutta palkkausjärjestelmää uhkaa vuokratyövoiman käyttö. Emme halua, että suomalaisessa lihanjalostustuotannossa joudutaan tilanteeseen, jossa palkkadumppaus on
arkipäivää. Lihateollisuuden työntekijöiden voimakas ammattiylpeys ja ammattitaito
ovat liiton suuri voimavara. Yhteistyössä kotimaisten liha-alan yrityksien kanssa
pystymme säilyttämään yhden kotimaisen ruokatuotannon kivijaloista
elinvoimaisena alana, jonka yksi edellytys on ammattitaitoinen työvoima.