TOIMINTAMME

Mielestämme ammattiliiton (SEL) päätehtävänä on palvella jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla alan työehtoja ja palkkausta kehittäen.

Vaikuttamalla liitossa tehtäviin päätöksiin haluamme edistää ja tukea tätä tehtävää ja vaikuttaa jäsenten etujen ajamiseen liiton organisaatiossa, toiminnassa sekä julkisissa kannoissa.

Työehtojen kehittäminen, työsuojelu- ja työturvallisuustoimintaan vaikuttaminen sekä ammattiliiton tuoma turva jäsenten työhön ja arkeen vahvistaa koko liiton yhtenäisyyttä ja jäsenten kollektiivista voimaa sekä vaikutusvaltaa yhteiskunnassa.

Ryhmämme jäseniä on mukana liiton hallinnossa; hallituksessa, valtuustossa, eri jaostoissa sekä tes-neuvottelukunnassa. Olemme omalta osaltamme olleet vaikuttamassa SEL:n toimintaan vuosikymmenten ajan.  Toimimme myös alueilla ja järjestämme alueellisia tapaamisia vuosittain, lisäksi meillä on tapana järjestää yksi iso valtakunnallinen yhteinen tapahtuma vuosittain.