Historia

Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen asema Suomessa ei ole ymmärrettävissä ilman työväenliikkeen historian jonkinasteista tuntemista. Ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen työväenliikkeen sidos on ollut niin tiivis, että voidaan puhua saman kolikon kahdesta puolesta. SEL ei muodosta tässä poikkeusta. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittyminen ja elintason nousu on puolestaan vahvasti kytköksissä työmarkkinajärjestelmän kehittymiseen. Alla olevista teksteistä voit tutustua SEL:n historiaan ryhmätoiminnan näkökulmasta.

Lue lisää: