TUTUSTU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa toimii kaksi poliittista ryhmää, joilla on omat näkemyksensä liiton toiminnan kehittämisestä ja jäsenten edunvalvonnasta. Oma ryhmämme Uudistavat elintarviketyöläiset, edustaa edellisissä liittovaaleissa saavutettua 40 % kannatusta liiton hallinnossa. Olemme joukkue selliläisiä luottamustehtävissä ja alueella toimivia aktiivisia liiton jäseniä. Omassa toiminnassamme edistämme osaltamme SEL:n jäsenten hyvinvointia, edunvalvontaa sekä vaikuttamme liiton hallinnossa tehtäviin päätöksiin.

Tärkeimpiin arvoihimme kuuluu kotimaisessa elintarviketeollisuudessa työskentelevien työntekijöiden edunvalvonnasta oikeudenmukaisesti huolehtiminen. Ryhmätoimintamme nojautuu poliittiselta taustaltaan pohjoismaiseen sosialidemokratiaan. Liittoryhmässämme toimiminen ei kuitenkaan edellytä puoluepoliittisesti sitoutumista SDP:hen. Uudistavissa elintarviketyöläisissä toimii useita poliittisesti sitoutumattomia ihmisiä sekä myös muun puoluetaustan kuin SDP:n omaavia selliläisiä, jotka jakavat arvomme jäsendemokratian vahvistamisesta ja avoimesta keskustelusta, sekä tavoitteemme uudistaa SEL:n toimintaa ja edunvalvontaa jäsenten työehtojen ja elämänlaadun turvaamiseksi muuttuvassa maailmassa.

Uudistavien elintarviketyöläisten SEL on työmarkkinoiden muutoksia seuraava ja niihin ennakolta varautuva ammattiliitto, joka kuuntelee jäseniään ja tekee tiivistä yhteistyötä muun palkansaajaliikkeen kanssa niin tutkimuksen, neuvottelun, viestinnän kuin yhteiskunnallisen ja työmarkkinavaikuttamisenkin osalta. Haluamme myös puolustaa suomalaista ruuantuotantoa ja sen toimintaedellytyksiä yhteistyössä alan muiden järjestöjen, kuten MTK:n kanssa.

Emme ole missään vaiheessa yrittäneet peittää, emmekä halua peittää oman ryhmämme aatteellisia juuria. Jokainen ryhmän toimintaan osallistuva tietää, miksi ryhmätoimintaa on SEL:ssa ja mistä oman ryhmän arvoissa on kyse. Poliittinen ryhmätoiminta ei ole ammattiliitoissa poikkeus, se on tapa vaikuttaa asioihin. SEL:n poliittisesta ryhmäjaosta ja historiasta voit lukea lisää täältä

Toiminnassamme on mukana monia työpaikkojen pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja sekä useita muita työpaikkojen luottamustehtävissä olevia ihmisiä sekä ammattiosastojen aktiiveja ja jäseniä. Pääasia oman ryhmämme toiminnassa on, että mukana olevat liiton jäsenet ja henkilöt pystyvät sitoutumaan yhdessä luomiimme tavoitteisiin entistä elinvoimaisemman ja jäseniään arvostavan SEL:n puolesta.

Meidän toimintaamme ohjaavat arvot ovat:

  • Rehtiys
  • Yhteistyö
  • Osaaminen
  • Avoimuus