TUTUSTU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa toimii kaksi niin sanottua poliittista ryhmää. Oma ryhmämme Uudistavat elintarviketyöläiset,  edustaa edellisissä liittovaaleissa vuonna 2012, saavutettua 40 % kannatusta liiton hallinnossa.  Olemme joukkue selliläisiä luottamustehtävissä ja alueella toimivia aktiivisia liiton jäseniä. Omassa toiminnassamme edistämme osaltamme SEL:n jäsenten hyvinvointia, edunvalvontaa sekä vaikuttamme liiton hallinnossa tehtäviin päätöksiin.

Tärkeimpiin arvoihimme kuuluu kotimaisessa elintarviketeollisuudessa työskentelevien työntekijöiden edunvalvonnasta oikeudenmukaisesti huolehtiminen. Ryhmätoimintamme poliittiset taustat nojautuvat sosialidemokraattisiin. Vaikka suhteemme on demareihin kunnossa, ei jokainen liittoryhmässämme toimiva ihminen ole puoluepoliittisesti sitoutunut sosialidemokratiaan.

Uudistavissa elintarviketyöläisissä toimii useita  poliittisesti sitoutumattomia ihmisiä sekä myös muun puoluetaustan kuin SDP:n omaavia selliläisiä. Emme ole missään vaiheessa yrittäneet peittää, emmekä halua peittää oman ryhmämme aatteellisia juuria. Jokainen ryhmän toimintaan osallistuva tietää, miksi ryhmätoimintaa on SEL:ssa ja, mistä oman ryhmän arvoissa on kyse. Poliittinen ryhmätoiminta ei ole ammattiliitoissa poikkeus, se on tapa vaikuttaa asioihin. SEL:n poliittisesta ryhmäjaosta ja historiasta voit lukea lisää täältä

Toiminnassamme on mukana monia työpaikkojen pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja sekä useita muita työpaikkojen luottamustehtävissä olevia ihmisiä sekä ammattiosastojen aktiiveja ja jäseniä. Pääasia oman ryhmämme toiminnassa on, että mukana olevat liiton jäsenet ja henkilöt pystyvät sitoutumaan yhdessä luomiimme tavoitteisiin entistä elinvoimaisemman ja jäseniään arvostavan SEL:n puolesta.

Meidän toimintaamme ohjaavat arvot ovat:

  • Rehtiys
  • Yhteistyö
  • Osaaminen
  • Avoimuus