Työaikalakiuudistus herättää kysymyksiä

Maan hallitus asetti työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista ja henkilöstön asemaa edistävää lainsäädäntöä. Lisäksi työryhmä valmistelee myös muutokset työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja opintovapaalakiin.

Kolmikantaisesti koolla olleen työryhmän mietinnön työaikalakiuudistuksesta oli tarkoitus valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä, mutta kuin usein tämän luokan uudistuksissa tapahtuu, neuvottelijat eivät pääse yhteisymmärrykseen ja takarajat paukkuvat. Työ valmistui 7.7.2017 ja lähti lausuntokierrokselle. Osapuolet jäivät erimielisiksi.

Työministeri Jari Lindström oli pettynyt siihen, että työryhmä jäi erimielisiksi, mutta totesi, että hallituksen tehtäväksi jää ratkoa erimielisyydet mietinnön osalta.

Se, että työaikalain uudistamisen ajankohta sattuu juuri syksyyn ja samaan aikaan, kun monet suuret liitot käyvät neuvotteluja työehtosopimuksiensa uudistamiseksi, ei ole mielestäni sattumaa Tilanne on omiaan aiheuttamaan turhia jännitteitä työmarkkinoille.

Liitot pyrkivät uudistamaan työehtosopimukset liittokierroksilla tekstien, palkkojen ja sopimuskauden osalta, mutta jos ilmassa on tällaista epävarmuutta, voivatko TES-neuvottelijat luottaa siihen, että päästyään sopimukseen, ettei työaikalakiuudistus tuo heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin?

Meillä on aikaisemmilta ajoilta huonoja kokemuksia nykyhallituksen toimista työntekijöitä kohtaan. Viimeksi hallituksen valikoimissa oli pakkolait, ja tilanne johti palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiseen mielenilmaisun syyskuun puolivälissä (18.9. 2015). Mielenilmaisulla vastustettiin hallituksen aikomuksesta heikentää pakkolaeilla työehtoja. Kilpailukykysopimuksessa leikattiin julkisen puolen lomarahoja ja lisättiin työaikaa kuulemma työmarkkinaosapuolten toimesta. Todellisuudessa julkisella puolella oli hallituksen asettama uhka vuosilomien leikkaamisesta, jolloin työntekijät asetettiin selkä seinää vasten, kahdesta pahasta piti valita se vähempi paha.

Jos maamme hallituksen valitsee puolensa näin selkeästi, luottamus maamme hallitukseen palkansaajapuolella murenee olemattomiin ja sopimisen ilmapiiri vaikea.

Ari Huuki

Palkkasihteeri