Eduskuntavaaliehdokkaaksi kotimaisen ruoan ja työpaikkojen puolesta

Lähdin ehdokkaaksi kevään 2019 eduskuntavaaleihin Pohjanmaan vaalipiiristä. Minulle tärkeintä ensi vuoden eduskuntavaaleissa on palauttaa kansalaisten luottamus eduskuntaan instituuttina.
Seuraavien teemojen puolesta aion pitää vaalikentillä ääntä ja paiskia hommia:

1. Kotimaisen ruuan ja työn asemaa on vahvistettava.

Maatalouspolitiikan on mahdollistettava alkutuotanto Suomessa ja turvattava Suomen omavaraisuus. Kotimaiseen elintarvikkeeseen ja sen valmistamiseen kohdistuvia verorasituksia on pystyttävä keventämään, ja kotimaisen ruuan julkisia hankintoja on lisättävä.

Varsinkin omassa vaalipiirissäni, Pohjanmaalla ymmärretään, miksi asia on tärkeä. Maatalous ja elintarviketeollisuus työllistävät Etelä-Pohjanmaalla noin 22 000 henkilötyövuotta, ja näiden yhteisvaikutus talouteen on liki kaksi miljardia euroa, joka on neljäsosan Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla maatalouden työllisten määrä yhteensä on noin 17 prosenttia, joka vastaa noin 14 000 henkilötyövuotta, joten myöskin näille maakunnille elintarviketeollisuudella on merkittävä vaikutus.

2. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on lisättävä.

Julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rapauttaminen on lopetettava. Näiden palveluiden rahoitus on turvattava riittävällä verotuksella. Sosiaali – ja terveyspalvelujen uudistus on toteutettava niin, että palvelut pysyvät julkisina palveluina ja niiden yhdenvertaisuus ja saatavuus paranevat, johtoajatuksena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen. Palvelujen perusajatuksen rakentuessa tälle pohjalle, voisimme edelleen käyttää tarvittaessa yksityisiä sosiaali – ja terveyspalvelujen tarjoajia tukemassa palvelujen saatavuutta.

Meillä on ollut vuosikymmeniä yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoavia yrityksiä ja niille palveluille on ollut käyttäjänsä ilman valinnanvapauttakin. Yksityisten sosiaali – ja terveyspalvelujen tukemien verovaroin on arveluttavaa ja saattaa johtaa sosiaali – ja terveyspalveluiden satavuuden ja yhdenvertaisuuden heikkenemiseen haja-asutusalueilla.

Yhteiskunnan kannalta strategisesti tärkeä infrastruktuuri, kuten liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja tietoliikenneverkot on pidettävä julkisessa omistuksessa.

Oppivelvollisuutta on nostettava kattamaan myös toisen asteen koulutusta, näin saataisiin toisen asteen koulutus maksuttomaksi, ja myös oppimateriaali olisi maksutonta. Ammatillisen koulutuksen osalta työpaikkaohjaajien määrää on lisättävä. Nuoria ei saa jättää opiskellessa heitteille, vaan heille tulee tarjota tarvittaessa tukea.

3. Suomalaisen työelämän epäkohdat on korjattava.

Työttömyysturvaa heikentävät aktiivimallit 1 ja tulossa oleva 2 on peruttava. Työttömyysturvaa uudistettava kannustavampaan suuntaan parantamalla mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla.

Pakko-opiskeluvelvoite on poistettava alle 25- vuotiailta, jotka ovat hakuaikana työsuhteessa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että alle 25-vuotias, hakuaikana määräaikaisessa työsuhteessa ollut, menettää työttömyyskorvauksen, jos ei ole hakenut opiskelupaikkaa määräaikaisen työsuhteen aikana. Pätkä- ja silpputyöehtoihin on kiinnitettävä edelleen huomiota ja pyrittävä parantamaan lainsäädännöllä.
Muun muassa näiden asioiden puolesta olen valmis laittamaan itseni likoon Arkadianmäellä. Jos haluat lähteä mukaan kampanjatiimiini, ota yhteyttä!

Kommentit

Kirjoita kommentti

XHTML: Voit käyttää näitä koodeja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>