Hintapoliiseista

Televisiossa uusintana pyörivässä legendaarisessa Hill Street Blues poliisisarjassa aamun käskynjaossa karski poliisikersantti tokaisee viimeiseksi lähteville partioille ”olkaa sitten varovaisia siellä”. Tämä kohtaus tuli jotenkin mieleeni, kun kuulin, että ruokakauppa saa oman hintapoliisin. Valtiovarainministeriö, työ ja elinkeinoministeriö ja kuluttajatutkimuskeskus aikovat selvittää siirtyykö arvonlisäveronalennus kuluttajahintoihin täysimääräisenä niin kuin kauppa on vakuuttanut. Arvonlisävero alenee lokakuussa eurooppalaiselle tasolle 12 prosenttiin. Hinnan alennusta on edeltänyt osin tympeähkö väittely, jossa ei ole päästy puusta pitkään. Osa keskustelijoista on varma, että veron alenema siirtyy suoraan kaupan taskuun ja kauppa vannoo siirtävänsä alennuksen täysimääräisen hintoihin.

En itse ole koskaan ymmärtänyt, että miksi meillä pitäisi olla muuta Eurooppaa olennaisesti korkeampi arvonlisävero peruselintarvikkeille. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että parin viimeisen vuoden aikana ruuan hinta on ollut voimakkaassa kasvussa osin maailmanmarkkinahinnoista johtuen. Ruuan hinta on noussut meillä myös selvästi kilpailijamaita enemmän. Kaupan keskittyminen ei ole johtanut hintojen kurissa pysymiseen tehokkuuden lisääntyessä ja ostomäärien kasvaessa,toisin kuin joskus väitetään. Tässä mielessä epäluulot ovat perusteltuja.

Kaikki ruokaan liittyvä tuntuu herättävän ihmisissä kovasti tunnepitoisia reaktioita. Tämä johtaa siihen, että analyyttista keskustelua on vaikea käydä. Siinä keskustelussa tulisi toki myös käsitellä kaupan ja teollisuuden suhdetta, työllisyyttä, ruokaturvallisuutta ja laatuasioita hintatason lisäksi.

On hyvä, että vähittäiskauppa pannaan vastaamaan huutoonsa viranomaistenkin toimesta. Hintapoliisien mahdollisuuksiin päästä totuuden jäljille suhtaudun kyllä epäillen. Sen verran monet asiat vaikuttavat juuri nyt ruuan hintaan. 

 Henri Lindholm

liittosihteeri, SEL ry