Katso kauas, ja näe lähelle

Mediassa kuulee välillä vertauksia eri maiden työmarkkinoista ja niiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta. Aiheina ovat milloin työehtosopimus, paikallinen sopiminen tai yleinen yrityskulttuurin ”henki”. Vertaukset mediassa ovat usein kuitenkin subjektiivisia näkemyksiä, joissa korostuu henkilön omat arvot ja asema työelämässä.

Tietoa eri maiden työmarkkinoista löytyy runsaasti eri lähteistä, mutta tieto on hajanaista, ja yleensä vertaukset tai yhdenmukaisuudet ovat maa-tasolla, esimerkiksi Suomen työmarkkinoita verrataan Ruotsin työmarkkinoihin jne. Tiedon määrä on rajaton, joten kyky lukea tilastoja ja erottaa huomionarvoinen tieto epäolennaisesta voi olla haastavaa. Työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät erilaiset määräykset ja työskentelyolosuhteet ovat varsin vähän esille tuotuja aiheita, vaikka työsuojelua edistetään kansainvälisesti. Kiinnostavia, Euroopan työmarkkinoihin ja myös meihin Suomessa vaikuttavia asioita ovat:

Kuinka paljon Euroopassa tehdään osa-aikatyötä? Mitä eri työaikamalleja Euroopassa on käytössä? Minkälainen ansiotaso on työntekijöillä suhteessa maan elintasoon ja hintoihin? Mitä hyvää ja huonoa on esim. Ruotsin tai Saksan työmarkkinoiden sopimuskulttuurissa? Miten työturvallisuutta valvotaan Euroopan eri maissa? Missä Euroopan maissa tapahtuu eniten kuolemaan johtavia tapaturmia, ja onko tilastot kuinka luotettavia? Entä miten työttömyyden kohdatessa maksetaan erilaisia korvauksia Euroopassa, ja onko niillä tilastojen valossa merkitystä varsinaiseen työttömien määrään?

Elintarvikealan kehittäminen vaatii laajempaa näkemystä siitä, miten asioita voidaan rakentaa johdonmukaisemmin ja alan kilpailuun liittyviin haasteisiin voidaan vastata paremmin. Mielestäni paremman kokonaiskuvan saaminen edellyttää perehtymistä elintarvikealan kansainvälisiin, eurooppalaisiin työmarkkinoihin sekä niiden yhdenmukaisuuteen ja erilaisuuteen toisiinsa nähden.

Varsinkin luottamustoimessa toimivan henkilön kokonaiskuvan laajentaminen ja asioiden suhteuttaminen omaan toimintaympäristöön on tärkeää. Myös markkinatalouden ja vallitsevan kilpailutilanteen ymmärtäminen realistisesti auttaa näkemään asioiden eri mittasuhteet varsinkin oman alan neuvottelutilanteissa. ”Nam et ipsa scientia potestas est” eli ”Tieto itsessään on myös valtaa” , on Sir Francis Bacon todennut aikanaan. Onko näin?

Kommentit

Kirjoita kommentti

XHTML: Voit käyttää näitä koodeja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>