Kauppojen vapaa aukiolo lisää paineita viikonlopputöihin

Uutisointi kaupan alan sopimasta uudesta aukiolomallista tietää toteutuessaan elintarvikealalle monenlaisia vaikeuksia työaikojen järjestämiseen. Varsinkin leipomoiden jo nyt monin tavoin sekava viikonlopun yli tehtävä työaika vaikeutuu entisestään. Paineita tulee myös liha-alan lauantaityön teettämiseen.

Kun tätä kauppojen aukiolon vapauttamista pohtii seuraavan TES- sopimuksen näkökulmasta, vaikutuksia voi vain arvailla. Työnantaja suurella todennäköisyydellä tulee asettamaan päätavoitteekseen ”joustavat” työajat. Pahimmillaan se tarkoittaa viikkotyöajan sijoittamista myös viikonloppuihin, varsinkin lauantaityöhön.

Leipomoita tämä eniten koskettaa; kaupan vaatimus tuoreen leivän saatavuudesta myös sunnuntaisin on edessä. On myös huomioitava tarve lisätä osa-aikaisia työntekijöitä viikonlopuiksi, joten varsinkin leipomoiden tulevaisuus työntekijöiden osalta uhkaa yhä enemmän muistuttaa kaupan alaa.

Henkilökohtaisesti olen aina ollut kaupan sunnuntaiaukioloa vastaan. Siksi olen hyvin pettynyt siihen, että työntekijäpuoli kaupan alalla näinkin helposti meni tähän mukaan. Paluuta ei tämän jälkeen enää ole, pääoma- ja markkinavoimat määräävät ihmisten elintapoja ja viikonloppuja. Työntekijät ovat yhä enemmän sidottuja työaikoihinsa, lastenhoidon järjestämisessä syntyy pulmia, perheet ovat yhä vähemmän yhdessä. Yhteenlaskien nämä, on selvää että sosiaaliset ongelmat lisääntyvät entisestään.

Mikäli olen oikein ymmärtänyt, kauppojen aukiolo sunnuntaisin ei ole kannattavaa kenellekään. Kustannusten nousu työnantajapuolellakin on tosiasia, eikä kaikkea voi ainakaan heti suoraan siirtää hintoihin. Kauppa kilpailuttaa tavarantoimittajia entistä kovemmin ja se pudottaa pelistä pois monta pienempää yrittäjää. Elintarvikeala keskittyy entistä voimakkaammin ja alan työllisyys heikkenee. Saa nähdä liitetäänkö tähän keskusteluun jossakin vaiheessa vielä ruuan arvonlisävero? Vaikkapa kustannuksia tasaamaan?

Tämän aukiolokysymyksenhän päättää eduskunta hallituksen esityksestä. Lopputulosta ei tällä hallituspohjalla ole vaikea ennustaa, muutos tulee. Vihreä tai ainakin vihreitä edustava työministeri voisi pohtia tässäkin ympäristövaikutuksia ja ilmastosopimuksia. Ainakin välillisesti seurauksena on jätteen ja liikennesaasteen lisääntyminen. Jos suinkin mahdollista, nyt kaikin keinoin tätä järjettömyyttä vastaan. Muistetaan se tosiasia, että me elintarviketyöntekijät olemme kauppojen aukiolon vapauduttua tässä kamppailussa entistä ahtaammalla.

 

Seppo Koskinen

pääluottamusmies, Fazer Leipomot, Lahti