Kiristyvät asenteet

Marko Kaarlenpojan puhe SAK:n edustajakokouksessa Tampereella 6.6.2016

Hyvät puheenjohtajat, kokousväki

Terveisiä Kouvolasta meijeriyhtiö Kaslinkilta ja Suomen Elintarviketyöläisten liitosta.

Uskon, että meillä kaikilla tässä salissa on taustaa työpaikkojen luottamustehtävistä. Siitä syystä haluankin puhua teille meidän ammattiyhdistysaktiivien koulutuksen merkityksestä ja sen tärkeydestä.

Meidän luottamushenkilöiden ja ay-vaikuttajien tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimusten ja työelämän lakien noudattamista työpaikoilla. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että edustamiamme työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Maailman ja työympäristön muuttuessa jatkuvasti on tärkeää, että meillä on ajantasaiset ja oikeat tiedot laeista ja säädöksistä. On tärkeää, että tiedämme, mistä lähdemme neuvottelemaan, etsimään tietoa ja kuinka puutumme epäkohtiin parhaiten, niiden ilmaantuessa.

Tästä syystä on tärkeää, että luottamushenkilöt ja ammattiyhdistysaktiivit saavat asianmukaista koulutusta ja tietoa.

Hyvät ay-toverit,

Näyttää kuitenkin pahasti siltä, että työnantajien asenteet luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta kohtaan ovat entisestään kiristyneet. Ainakin meillä Suomen Elintarviketyöläisten kentässä tämä on huomattu. Kurssihakemuksia evätään, kerrotaan että nyt on huono ajankohta, pääset kurssille myöhemmin. Toinen juttu onkin sitten se, että milloin.

Se, että meidän oikeuksiamme kouluttautua nyt näytetään kiristettävän kertoo siitä, ettei valitettavasti työpaikoilla työnantajat jaa tätä samaa ymmärrystä koulutuksen merkityksestä kanssamme.

Paikallisen sopimisen lisääminen tuo omat haasteensa meille duunareille. Tästä syystä mielestäni on entistä tärkeämpää, että ammattiyhdistysliike ottaa voimakkaammin esille työnantajien kanssa sen, että paikallisen sopimisen lisääntyessä, myös asioihin perehtyminen vaatii enemmän aikaa.

Ei voi käydä niin, että paikallisen sopimisen lisääntyessä, samaan aikaan luottamushenkilöiden mahdollisuus hankkia tietoja ja taitoja ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta vaikeutuu ja samalla mahdollisuus työntekijöiden edunvalvontaan heikkenee.

Hyvät ay-toverit

Me emme tarvitse sanelua sopimisen sijaan. Meidän pitää ei vain turvata vaan ehdottomasti parantaa luottamushenkilöiden koulutusmahdollisuuksia. Vain tällä tavoin voimme pitää jäsenistä huolta myös tulevaisuudessa.

Kiitos