Kohti uutta työehtosopimusta

SEL valmistautuu seuraaviin työehtosopimus neuvotteluihin hyvin erilaisessa tilanteessa kuin edellisen kerran vuonna 2007. Suomessa ja maailmalla vallitsee taloudellinen taantuma. Elintarviketeollisuus on toki päässyt ja varmasti tulee pääsemään helpommalla kuin muu kotimainen teollisuus. Ihmisten on syötävä ja ruuan kulutuskäyttäytyminen muuttuu hitaasti. Taantuman todelliset vaikutukset kulutuksen muutokseen ja sitä kautta elintarviketeollisuuteen tullaan todennäköisesti laajemmalti näkemään vasta ensi vuonna ja niitä ei varmastikaan pystytä kokonaisuudessaan käsittelemään vielä seuraavalla tes-kierroksella.

Menneillä Tes-kausilla elintarvikealan palkankorotukset on pitkälti sovittu yleiseen palkankorotustasoon. Tällä hetkellä on monella alalla sovittu varsin pienistä n. 0,5 % palkankorotuksista. Elintarviketeollisuuden liikevaihto on taantuman myötä laskenut huomattavasti vähemmän (jos olleenkaan) kuin muilla aloilla. Tästä voisi päätellä palkankorotusvaraa löytyvän yleistä tasoa enemmän.

Nyt käsillä olevissa neuvotteluissa palkankorotuksia ei todennäköisesti pystytä sopimaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Sellaista talousgurua, joka pystyisi varmasti sanomaan minkälaisessa tilassa maan talous ja elintarvikeala vuoden kuluttua ovat, tuskin löytyy (tai johon kannattaisi luottaa). Vaihtoehtona on esitetty pitempää sopimusta, jossa on sovittu vuoden palkankorotuksista, mutta mahdollisuus irtisanoa sopimus jos lopuista korotuksista ei päästä sovintoon. Tässä tilanteessa on vuoden mittaiselle sopimukselle kuitenkin perusteita.

Elintarvikealalla tulee muutaman seuraavan vuoden aikana olemaan paljon muutospaineita. Voimakkain paine tulee kauppojen aukioloaikojen muutoksesta. Kauppa tulee todennäköisesti haluamaan muutoksia erityisesti sellaisten tuoretuotteiden, joilla on kova kysyntä ja nopea kierto, toimituspäiviin. Kauppojen omat varastot ovat liian pieniä. Kaikkia vaikutuksia on kuitenkin vaikea tässä vaiheessa hahmottaa.

Suuria vaikutuksia tulee tuomaan myös EU:n uusi broileri-direktiivi. Nykyisin broilerin tuotannossa on voitu tehdä tasaista tuotantoa ja tasoittaa kulutuspiikkejä pakasteesta otetulla lihalla. Tulevaisuudessa pakastettua broilerin lihaa ei enää saa myydä tuoreena. Tällä tulee varmasti olemaan vaikutusta broilerin teurastukseen ja leikkuuseen. Uhkana on lisääntyvä osa-aikatyö ja mahdollinen työnsiirto kolmannelle osapuolelle. Kysymyksiä herättää myös sovellettava työehtosopimus broilerituotannossa, tällä hetkellä tuotantoa tehdään niin lihan kuin teollisuudenkin työehtosopimuksen alla. Teollisuuden sopimuksen määräykset työaikojen ja palkkauksen suhteen eroavat lihan sopimuksesta.

Leipomoalalla ovat työnantajat lähteneet muuttamaan työaikoja siten, että työtä tehdään enemmän iltapäivisin ja vähemmän öisin. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus alan palkkakehitykseen. Tes-kierroksen suurimpia tavoitteita tulee olemaan ratkaisujen hakeminen leipomon palkka- ja työaikakysymyksiin.

Pitkillä sopimuskausilla on usein saatu vakaa ja hyvä ansiokehitys ja merkittäviä tekstimuutoksia sopimuksiin. Tilanteissa, joissa alalla odotetaan suuria muutoksia, pitkä sopimuskausi saattaa olla surmanloukku. Tulevissa neuvotteluissa tultaneen saamaan ratkaisuja osaan suurimmista työ- ja palkkausasioista. Sellin tulee kuitenkin olla valmiina käymään uusia neuvotteluja hyvinkin pian, jos työnantajien toimet uhkaavat heikentää työntekijöiden asemaa ja työehtoja. Tämä riski tulee seuraavalla sopimus kaudella olemaan suurempi kuin pitkiin aikoihin.

Lauri Niskanen

Pääluottamusmies,Liha-Saarioinen Oy,Valkeakoski