Kohti vuotta 2014

Suomi on hiljentymässä joulun viettoon. Kulunut vuosi työmarkkinoilla on ollut täysin poikkeuksellinen. Syksyllä sovittiin keskusjärjestöjen välillä keskitetystä ratkaisusta työmarkkinoille eli ns. työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Käytännössä koko palkansaajakenttä on sittemmin tavalla tai toisella, solminut työehtosopimuksensa tuon ratkaisun pohjalta. Poikkeuksellisen matala ratkaisu on nähtävä heikentynyttä työllisyys- ja talousnäkymiä vasten. Palkansaajat ovat käytännössä suostuneet oman tulotasonsa ja ostovoimansa leikkaamiseen, jotta työttömät ja irtisanomisuhan alla elävät hyötyisivät ratkaisusta uusien työpaikkojen muodossa. Tältä osin tulokset tietysti jäävät nähtäviksi. Tärkeää on tietysti muistaa, että ilman keskitettyä palkkaratkaisua, maan hallitus olisi toteuttanut palkansaajien hyvinvointiin suoraan vaikuttavia leikkaustoimia. Pallo on nyt yrityksillä ja työntekijöillä on täysi oikeus odottaa vastuullisuutta ja irtisanomisista pidättymistä työnantajilta. Lupaukset on siis lunastettava.

Oma liittomme solmi syksyn aikana uudet työehtosopimukset elintarviketeollisuuteen keskitettyä ratkaisua soveltaen. Näiden sopimusten tarkemman arvioinnin aika ei ole nyt, vaan vasta kun näemme miten työllisyys ja työelämä alallamme lähivuosina kehittyvät.

Liiton muuta toimintaa on sävyttänyt liiton talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimet. Samaa keskustelua käydään suurimmassa osassa ammattiliitoja, eikä asiaan tietenkään löydy nopeita ratkaisuja. Tärkeintä toiminnassa on aina se, että jäsenten asioista pystytään huolehtimaan kaikissa oloissa.

Tuleva vuosi 2014 on EU-vaalivuosi ja on äärimmäisen tärkeää, että jäsenemme käyttävät äänioikeuttaan myös näissä vaaleissa. Varovastinkin arvioituna noin puolet kaikista arkielämäämme vaikuttavista uusista säädöksistä on lähtöisin EU-tasolta. Tästä syystä on jokaisen meistä, oman arkemme kannalta, äänestettävä tulevissa vaaleissa.

Näillä mietteillä toivotan kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2014!