Kylmätyö tunnistettava ja tunnustettava

Omalla työpaikallani Atria Nurmossa työtä, joka määritellään kylmätyöksi, tekee päivittäin noin 900 työntekijää. Kylmätyötä tehdään, koska erilaiset määräykset sanelevat elintarvikealalla ja etenkin liha-alalla tuotteiden lämpötiloja.

Asiantuntijat määrittelevät työn, jota tehdään +12 asteessa ja siitä kylmemmissä työtiloissa kylmätyöksi. Jopa työterveyshuollon lakisääteisessä työpaikkaselvityksessä on arvioitava työympäristön vaikutukset työntekijään, jos työskentely lämpötila on alle +12 astetta.

Kylmätyöstä tehdyissä eri selvityksissä on tullut esiin, että osastoilla, jossa lämpötila on +4-+5 asteen välissä, työntekijä altistuu kylmälle kokonaisvaltaisesti enemmän, kuin työntekijä, joka työskentelee -15 asteen pakkasessa. Uskomatonta, mutta totta. Tähän syynä on se, että kunnon pakkasessa pystytään suojautumaan paremmin kylmyyttä vastaan, fällyt, karvalakki ja karvakintaat ovat kovassa käytössä.

Elintarvikealalla kylmätyö on yleistä, koska pelkästään jo hygienia syistä elintarvikkeita täytyy käsitellä kylmissä olosuhteissa. Vaatetus ei alallamme kuitenkaan voi olla sama kuin -15 asteessa pihalla työskentelevällä, etenkään käsien osalta, jotka kylmässä joutuvat useimmiten kaikista kovimmalle.

Omassa työpaikassanikin kylmätyön vaikutuksia on tutkittu useaan otteeseen ja myös valtakunnalliset tutkimukset osoittavat, että elintarvikealalla yksipuolista, pakkotahtista kylmätyötä tekevillä työntekijöillä on moninkertainen riski sairastua erilaisiin rasitus-, ammatti-, ja muihin sairauksiin kuin niillä, jotka työskentelevät + 20 asteessa päivittäin. Olisiko aika tehdä tälle asialle jotain?

Kylmätyön riskejä voidaan minimoida ja kylmässä työskentelyä helpottaa monin eri tavoin jos vain tahtoa riittää kaikilla. Yrityksissä voidaan tehdä monia asioita, jotta kylmätyön vaikutuksia yksilöön voidaan vähentää. Esimerkiksi muutokset ilmastoinneissa, koteloinneissa, varastoinneissa sekä asianmukaisen vaatetuksen, työn mitoituksen ja altistusaikoja säätelemällä ja muuttamalla, voidaan vaikuttaa työntekijän terveyden säilymiseen. Kylmätyön vaarat on kuitenkin saatava huomioiduiksi myös tulevissa alamme työehtosopimuksissa. Selkeät määritelmät kylmätyötä tekevien palkkaukseen, taukoihin sekä työmääräyksiin edesauttavat työntekijöiden turvallisuutta ja mahdollistavat terveyden säilymisen myös kylmässä työskenteleville. Tarkoituksena pitää olla jäähdyttää tuote, ei työntekijää sairastumisen uhalla.

 

Matti Välimäki

työsuojeluasiantuntija
Atria Oyj Seinäjoki (Nurmo)