Liitosta aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja!

Puheenvuoro SEL:n edustajakokouksessa 9.6.2012.

Päivi Lempinen, Vaasan Oy Kiiminki

Puheenjohtaja, hyvät kokousedustajat

Tuon terveiset edustajakokoukselle Pohjois-Suomesta. Elintarvikealan tulevaisuudennäkymät maamme pohjoisosassa eivät ole kovin ruusuiset. Työpaikkojen vähyys vaivaa koko aluetta, ja yhtä uutta auennutta työpaikkaa kohden on aina paljon töitä tarvitsevia hakijoita ja tätä lamaa ovat syventäneet esimerkiksi alammekin työpaikkoihin iskeneet lopettamiset.  Tuntuukin siltä, että meidät pohjoisen ihmiset helposti unohdetaan silloin, kun yritykset suunnittelevat uusia investointeja, uusia toimitiloja, uusia työpaikkoja. Kehä kolmosen sisäpuoli on paljon kiinnostavampi investointikohde kuin maamme pohjois-osa.

Olen seurannut hyvilläni liiton tekemää kampanjointia kotimaisen ruuan ja lähiruuan puolesta. Liittomme tarvitsee tämänkaltaisia kampanjoita myös jatkossa, koska meidän, kotimaisen ruuan tekijöiden työpaikat ovat kiinni siitä, että tässä maassa edelleen ruokaa tehdään.  Toiveenani olisikin, että elintarviketeollisuus näkisi myös Pohjois-Suomen mahdollisuudet, meillä on maata ja lääniä, asumiskustannukset ainakin vielä kohdillaan ja työntekijöitä varmasti saatavilla.

Pohjoisen Suomen elintarvikealan työpaikkojen pelastus saattaa olla nyt nähtävissä oleva trendi, jossa kiinnostus paikallisten tuotteiden ja lähiruokaa kohtaan on koko ajan kasvussa. Tätä tilannetta on myös SEL:n hyödynnettävä omassa toiminnassaan tulevaisuudessa. Lähiruuan asemaa puoltavat monet tekijät. Kuluttajat arvostavat tuoreutta, jäljitettävyyttä ja yhä enenevissä määrin myös ekologisia tekijöitä; hiilijalanjäljestä puhutaan entistä enemmän myös keskusteltaessa ruuasta. Kun lähi- ja paikallisruuasta puhutaan, täytyy toki muistaa, että myös meillä Pohjois-Suomessa asuvilla täytyy jatkossakin olla mahdollisuus ostaa lähellä tuotettua, kotimaista ruokaa edullisesti.

Hyvät kokousedustajat

Ammattiliitto voi saavuttaa vahvan yhteiskunnallisen aseman yhteistyöllä ja vaikuttaen toimintaympäristössään tapahtuviin asioihin ja muutoksiin. SEL:n toimintaympäristöä ovat niin työntekijät, mutta myös koko elintarviketeollisuus unohtamatta tuotantoketjun alkupäätä. Kotimaisen elintarviketeollisuuden tulevaisuus on turvattava ja koska joudumme jatkuvasti taistelemaan mm. kauppojen aiheuttamien alaan koskevien paineiden keskellä.

Esitänkin edustajakokoukselle, että se velvoittaa liiton toiminnassa tulevalla edustajakokouskaudella näkymään entistä enemmän yhteiskunnallisen otteen ja myös vastuun elintarvikealan tulevaisuudesta. Esitän, että SEL ottaisi entistä vahvemmin kantaa elinkeinopoliittisiin päätöksiin ja uskaltaisi avata suutaan myös valtakunnan politiikan suuntaan, vaikuttaisi päättäjiin, lobbaisi ja tekisi esityksiä aina EU tasolle asti.
Erilaiset investointituet Pohjois-Suomeen, pitkien kuljetusmatkojen ekologiset vaikutukset, paikallinen ruokatuotanto sekä työllisyys ovat asioita, joihin SEL yhteistyökumppaneineen voi tulevaisuudessa vaikuttaa jos vain haluaa.  Meidän täytyy myös muistaa, että tulevan edustajakokouskauden aikana käydään jälleen eduskuntavaalit ja SEL:n tulee ottaa aktiivisempi rooli ja vaikuttaa omine tavoitteineen kohti hallitusneuvotteluja niin, että Suomessa myös tulevat päättäjät näkevät kotimaisen elintarviketeollisuuden turvaamisen tärkeänä kuin myös Pohjoisen-Suomen elintarvikealan kehityksen yhtenä osana sitä ja alueen työpaikkojen turvaamista.

Kiitos!