Mitä eläkeuudistus tuo?

Eläkeuudistuksessa on jotain hyvää mutta valmis se ei vielä ole. Moni miettii, mitä järkeä eläkeiän nostamisessa on, kun elinaikakerroin leikkuri jo nyt pakottaa olemaan pidempään töissä, jotta eläkkeen taso ei laskisi liikaa. Onko koko kansantalous ja kestävyysvaje todella vain työntekijän harteilla?

Kakkua napsahti lisää eläkeikään ainakin alustavien suunnitelmien mukaan kaikille 1955 ja sen jälkeen syntyneille, joita uudistus koskee vuodesta 2017 alkaen. Haaveeksi jäi odotettu osa- aikaeläke, joka on taannut ikääntyville raatajille kunniallisen mahdollisuuden jaksaa eläkeikään ja siitä ylikin. Tilalle tuleva osittainen varhennettu vanhuuseläke, olisi sen hakijan oman valinnan mukaan joko 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä.  Monelle jo 63 vuotiaana pitkälti yli 40 vuoden työuran tehneelle, on vaikea ymmärtää, että se ei vielä riitä vaan enemmän vain pitäisi jaksaa.

Sankarieläkkeelle siirtyminen 38 työvuoden jälkeen on korvaustasoltaan niin pieni, että pienituloiset, raskaissa töissä olevat, jotka sitä enemmän tarvitsisivat, eivät sille voi jäädä. Onko se lisäksi kunniallista, kun täytyy todistaa olevansa työrajoitteinen eli huonokuntoinen?

Nuoremmille ikäluokille uudistus takaa eläkkeiden tason pysymisen kohtuullisena, kun koko työurasta kertyy eläkettä, eikä siitä enää vähennetä työeläkemaksuja ja uusi lievempi elinaikakerroin tulee käyttöön vuoden 2027 jälkeen. Tämä tosin toteutuu vain, jos on hyvät työllisyysnäkymät. Eläkeiän nostaminen ei yhtään työpaikkaa lisää tuo. Pätkä- ja osa- aikatöiden varassa elävät sekä pitkäaikaistyöttömät eivät onnesta pääse osallisiksi. Heitä odottaa tulevaisuudessa pieni eläke jolla ei tule toimeen.

Kaikkia mahdollisia vaikutuksia uudistukseen liittyen ei vielä ole selvitetty ja tulossa onkin eläkevaalit ensi keväänä. Akavan jääminen pois yhteisestä sopimuksesta on kova pala poliittisille puolueille ,ja tämä saattaa aiheuttaa vielä halukkuutta tarkastella päätöksiä uudelleen. SDP ei voi eläkeiän nostoon liittyviltä kysymyksiltä piiloutua lupauksella, ettei eläkeikää koroteta tällä hallituskaudella, jos lupa sen nostamiseen kuitenkin annetaan tulevissa eduskuntavaaleissa.