Naisten työelämäoikeudet

Naisen asema työelämässä ei ole helppo. Suomessa naisen työllään ansaitsema euro on noin 83 senttiä miehen eurosta. Työelämässä eteneminen saattaa jämähtää ja palkkataso pysyä samassa, ihan vain esimerkiksi siitä epäreilusta syystä, että naista kohdellaan äiti-ihmisinä. Työnantaja saattaa ajatella, että äiti-ihminen ei ole yhtä tuottava työntekijä kuin mies-ihminen.

Tasa-arvon toteutuminen työelämässä vaatii edelleen paljon töitä. Palkka-tasa-arvonkin toteutuminen vaatii edelleen ponnisteluja: vaikka 1960-luvun alussa, kun Suomessa hyväksyttiin sama palkka samasta työstä -periaate ja poistettiin eri alojen työehtosopimuksista erilliset naisten ja miesten palkkataulukot, ei miesten ja naisten palkkatasa-arvo edelleenkään toteudu.

Yhäkin naiset työskentelevät Suomessa enemmän osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa kuin miehet. Palkkaerot ovat suuret ja naiset raportoivat työpaikoiltaan syrjinnästä ja eriarvoisesta kohtelusta perustuen sukupuoleen.

Maan porvarihallitus on linjannut omissa ohjelmissaan useita asioita, jotka tulevat heikentämään tasa-arvokehitystä. Näistä toimenpiteistä hurjia esimerkkejä ovat muun muassa: omaishoidon lisääminen, päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen. Tämän lisäksi heikennykset työmarkkinoille, kajoaminen esimerkiksi aikuiskoulutus- ja vuorotteluvapaisiin sekä määräaikaisten työsuhteiden solmimiseen ilman perusteita – Nämä kaikki toimenpiteet kolahtavat naisiin ja vaikuttavat entisestään ja heikentävästi naisten asemaan työmarkkinoilla.

Onko hallituksella linjaus ajaa naiset pois työelämästä? Kysyn vaan.

Jos vielä hulluttelen ajatuksella, että naiset pois työelämästä, niin olisiko enää naisen työn hinta 83 senttiä miehen eurosta?

Tiistaina 8.3. vietettävä kansainvälinen naistenpäivä sai alkunsa työväenliikkeiden aloitteesta. Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa 1911, jolloin yli miljoona naista ja miestä vaati useissa maissa pidetyissä kokoontumisissa mm. äänioikeutta naisille sekä työsyrjinnän lopettamista. Tänäkin vuonna 2016, on edelleen ajankohtaista naistenpäinä kunniaksi nostaa esille naisten asema yhteiskunnassa sekä työelämässä ja korostaa oikeudenmukaisuuden toteutumista sukupuolesta riippumatta.