Nyt on aika vaikuttaa!

Taas on se aika, jolloin työpaikoilla valitaan luottamusmiehet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Omallakin kohdalla luottamus mitataan, ja hyvä niin. Jokaisella liiton jäsenellä työpaikalla on vastuu ja valta valita parhaaksi kokemansa henkilöt ajamaan asioitaan. Eikä tätä luottamusta todellisuudessa punnita vain kahden vuoden välein. Me, jotka toimimme jossain luottamustehtävässä, joudumme joka päivä ansaitsemaan luottamuksen uudestaan. Tehtävä on haasteellinen ja joskus yksinäinenkin. Silti haluan kannustaa kaikkia, myös pienillä työpaikoilla työskenteleviä, ottamaan haasteen vastaan. Ellemme me yhdessä pyri vaikuttamaan oman talomme arkeen, isäntä tekee sen meidän puolestamme ja meiltä kysymättä. Olemme juuri niin vahvoja kuin olemme yhdessä. Luottamusmiehenä toimiminen on myös antoisaa ja omia näkemyksiä kasvattavaa. Liitto kouluttaa omia luottamusmiehiään sopimusten ja lainsäädännön tulkintakiemuroihin. Tässä kohtaa kukaan meistä ei ole koskaan täysinoppinut.

Tärkeimpänä voimavarana tehtävien hoidossa ovat kuitenkin toiset luottamusmiehet, joilta saatava vertaistuki on verraton apu omassa toiminnassa. Ammattiosaston puheenjohtajana olen yrittänyt rohkaista nuoria ottamaan reippaasti tehtäviä vastaan, yksin ei tarvitse toimea hoitaa.

Mitä sitten itse odottaisin luottamusmieheltä? Ahkeruutta, tunnollisuutta, halua oppia ja ennen kaikkea tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta omassa toiminnassa. Itsensä likoon laittaminen ja halu muuttaa työelämää ovat tämän päivän arjessa kovia vaatimuksia. Siksi on tärkeää, että porukka myös antaa luottamusmiehelle välitöntä palautetta. Myös se ikävä palaute on kasvattavaa, eikä mikään anna niin paljon voimia kun oman porukan kannustus. Luottamustehtävissä toimivan on myös hyvä muistaa, että ei polta itseään loppuun enneaikaisesti. Voimme kaikki vain tehdä parhaamme ja samalla kannustaa muita.

Onnea siis jo edeltä käsin kaikille tänä syksynä valittaville luottamusmiehille — polku jota kuljette on oleva paras opettajanne!