Onko alakohtainen sopiminen tulevaisuutta?

”Suomen suurin elintarvikealan yritys Valio eroaa Elintarviketeollisuusliitosta.” Näin uutisoitiin lokakuun alussa. Eron kerrottiin astuvan voimaan vuodenvaihteessa ja samaisissa uutisissa kerrottiin myös se, että Valio on perustanut oman työnantajaliiton nimeltään Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto.

Olen joutunut pääluottamusmiehenä ja liittohallituksen jäsenenä vastailemaan paljolti ihmisten kyselyihin, mitä tämä ero ja uusi Valion perustama työnantajaliitto nyt sitten tarkoittavat? Valitettavasti työnantajapuolen tiedottaminen työntekijöille tästä tilanteesta ja toiminnan tarkoituksesta on ainakin tähän mennessä ollut hyvin minimaalista.

Tällä hetkellähän tilanne on vielä se, että SEL on liittona neuvotellut ETL:n eli työnantajien kanssa alojemme kaikki työehtosopimukset yhdessä rintamassa. Se, kuinka nyt Valion eron jälkeen käy maidonjalostusalan neuvottelutilanteen jatkossa, on vielä auki. Emme tiedä, neuvotellaanko maidonjalostusalan sopimukset tulevaisuudessa eri rytmillä kuin muut elintarvikealan sopimukset. Emme edes tiedä, kenen kanssa neuvotellaan ja suurin kysymys tässä on se, että kuinka jatkossakin turvataan maidonjalostusalalle yleissitova työehtosopimus?

Nämä auki olevat asiat ovat suuria kysymyksiä pohdittavaksi SEL:n päättäville tahoille, liittohallitukselle ja valtuustolle, kuin myös koko meijerikentän luottamushenkilöille.

Maidonjalostusala on elintarvikealoistamme se kaikista hektisin. Lehmät on lypsettävä kaikkina viikon päivinä pariin otteeseen. Sen jälkeen maito on jalostettava herkästi pilaantuvana elintarvikkeena pikaisesti ja myös valmiiden maitotuotteiden kierto kuluttajien pöytään on tapahduttava tietyn aikataulun mukaisesti. Erityispiirteensä maidonjalostusalalle tuo myös STTK:laisen Meijeriväen Liiton toiminta työpaikoilla. Työnantajan toimesta on pidetty huoli, että töitä tehdään työpaikoilla osin ristiin näiden kahden eri työntekijöitä edustavan järjestön välillä. Tällä toiminnalla työnantaja on saanut varmistettua sen, että työtaistelutilanteessa tuotanto pyörii lähes normaalisti. Rajapinta sopimusalojen työtehtävien välillä on kuin veteen piirretty viiva. Lisäksi näiden järjestön (SEL ja MVL) tekemät yhteistyöhön liittyvät kirjalliset sopimukset ovat tunnetusti työtaistelutilanteissa menettäneet merkityksensä.

Maidonjalostusalalla työskenteleviä liittojen jäseniä löytyy SEL:n ja MVL:n lisäksi järjestäytyineinä niin STTK:laiseen Pro ammattiliittoon sekä AKAVA:an kuuluvia Ylempiä Toimihenkilöitä. Niin MVL:n, PRO:n kuin YTN:n työehtosopimukset ovat katkolla maaliskuun 2012 lopussa. Vastaavasti meidän selliläisten työehtosopimukset ovat voimassa kevääseen 2014.

Edellä kuvaamani tilanne johtaa siihen, että me SEL:ssa olemme vaikean asian edessä ja linjaukset koko maidonjalostusalaan liittyen on tehtävä pian.

Suomen Elintarviketyöläisten liiton 36 000 jäsenestä noin 21 000 on liiton jäsenmaksua maksavaa jäsentä. Jäsenmaksutuotot eivät riitä enää kattamaan liiton toiminnan pyörittämistä. Jäsenmäärät pienenevät koko ajan yt-neuvottelujen kautta alalta pois siirtymisten vuoksi ja liukumaa toisiin liittoihin on tapahtunut lähivuosien aikana. Näin myös meijerikentässä MVL:n suuntaan.

Meitä valiolaisia selliläisiä on noin 2 000. Koko maidonjalostusalalla työntekijöitä työskentelee 6400. Onko Suomen Elintarviketyöläisten liitolla varaa menettää meidät? Minun mielestäni ei.

Me tarvitsemme liittoamme neuvottelemaan yleissitovat työehtosopimukset alallemme. Näin me valiolaiset olemme työnantajallemme ilmoittaneet. Näistä kaikista asioista johtuen, olisiko nyt vihdoin aika kääntää uusi sivu SEL:n työehtosopimusneuvotteluissa avarakatseisemman alakohtaisen neuvottelukulttuurin suuntaan?

 

Aulikki Ahola

pääluottamusmies, ValioTampere
liittohallituksen jäsen