Operaatio vakiduuni herättää työväen liikkeelle!

Ammattiyhdistysliike ei tee mitään. Tämän lauseen ay-aktiivit kuulevat usein. Kysyttäessä syitä tyytymättömyyteen on monia, kun odotukset ammattiliittoa kohtaan ovat kovat. Vieraantuminen omien etujen puolustamisesta on johtanut työväestön laiskistumiseen, odotetaan että joku muu tekee asialle jotain.

Operaatio vakiduuni-kampanja on mielestäni herätyskampanja. Herätetään tarttumaan haasteeseen, nostetaan tärkeä kysymys esille. Tuleeko työntekijän elää tekemällään työllään? Mikäli vastaat kyllä, niin silloin vakiduuni-kampanja on sinua varten.

Nollatuntisopimukset ovat levinneet eri aloille ja niitä tarjotaan lähinnä jo entisestään heikoilla työehdoilla työskenteleville työntekijöille. Kansalaisaloitteen panivat aluille Metallinuoret, joita ongelma ei vielä ole ravistellut, mutta he näkevät puolisoidensa ja läheisten kautta ahdingon, joka koskettaa Suomessa tuhansia perheitä. Tämän saman ongelman näkevät lukuisat ay-aktiivit yli puolue- ja ammattiliittorajojen.

ovdAloite 18 tunnin viikkotyövaatimuksesta työsopimukseen ei kaada yhtään yritystä Suomessa, kyse on lähinnä työntekijän arvostuksesta. Tehdään työsopimus, missä kummatkin osapuolet ovat tyytyväisiä. Opiskelijat ja muut erityisryhmät säilyttävät mahdollisuuden tehdä lyhempääkin työviikkoa, koska aloitteessa annetaan kirjallisin perusteluin mahdollisuus tehdä työsopimus alle 18 viikkotyötunnin.

Kampanjassa on myös tärkeää kohdata ihmisiä kasvotusten. Työpaikalla nimien kyseleminen aloitteeseen tuo keskusteluun työelämän tärkeät kysymykset. Työntekijöille tulee tunne, että liitto tekee tekoja. Epäileväiset liittyvät liittoon ja kierre on valmis. Tekojen kautta syntyy liikettä, joka johtaa kaikkien työntekijöiden parempaan työelämään.

Tulevaisuudessa työntekijöiden oikeudet joutuvat entistä kovemmalle, kun digilisaatio ja robotisaatio murtavat perinteiset työpaikat. Mikäli ammattiyhdistysliikkeet eivät ole tulevaisuudessa alhaalta päin johdettuja kansanliikkeitä, ei meillä ole myöskään vastavoimaa puolustaa suomalaisia työpaikkoja, joilla työntekijät pystyvät elättämään perheensä.

Tule rohkeasti mukaan. Ensimmäinen askel on allekirjoittaa kansalaisaloite, sen jälkeen on aika tarttua työkaveria hihasta ja pyytää mukaan taistelemaan asian puolesta.

www.operaatiovakiduuni.fi

#vakiduuni

Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti verkkopankkitunnuksilla kansalaisaloite.fi-palvelussa.