Jälkiviisastelua Siikarannasta

Olin hallinnon kokouspäivillä ja koulutuksessa Siikarannassa 25–27.11. Siellä päähuomio keskittyi tuleviin TES-neuvotteluihin. Harrastan tässä hiukan maailman parasta viisautta eli jälkiviisautta päivien anneista .Jotkut arvostelivat PAM:a kun he hinnoittelivat jo vuosi sitten kaupan sunnutaiaukiololle hinnan, minusta he tekivät aivan oikein kun tunnustivat tosiasiat ajoissa ja tekivät sopimuksen, jolla parannetaan työntekijöiden työehtoja. Tähän voi sanoa, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku hyvä, PAM!

Kokouksessa todettiin myös, että valtakunnallinen TES:n teko ei eroa suuremmin paikallisesta sopimisesta, niinhän se periaatteessa on. Joskus on kylläkin tehtävä asioita, mitkä eivät kaikkia miellytä. Itse olen niin joutunut tekemään, ja niin ovat minua edeltävätkin pääluottamusmiehet joutuneet tekemään ainakin täällä meillä Kotkassa. Toivoisi enemmän rohkeutta myös valtakunnallisiin sopimuksiin, sillä kaikkia ei voi miellyttää eikä kaikille kumartaa yhtä aikaa, joillekin saattaa jäädä mustapekka käteen, mutta sille ei vain aina voi mitään. Minusta pitäisi katsoa edes joskus enemmän kokonaisuuden etua ja arvioda tulevaa ”mitä sitten jos ei tehdä mittään”, sillä Kesko ja Osuuskauppaväki kyllä pitävät huolta, että tavarat ovat hyllyssä heidän haluamallaan tavalla. Sanoo siihen sitten SEL tai ETL mitä tahansa.

Valtuuston kokouksessa nuoret miehet liha- ja leipomoalalta pitivät napakat puheenvuorot alojensa ongelmista ja esittelivät uusia linjauksia ja ajatuksia. Se oli hyvä, sillä rohkeutta tarvittaisiin näihin meidänkin sopimuksiin. Teollisuutta edustava valtuutettu totesi kokouksessa, että hänestä välillä tuntuu, ettei SEL:ssa ole muita kuin liha-alan ja leipomoiden ongelmia, vaikka on niitä ongelmia teollisuudessa ja meijereissäkin(esim:määräaikaisten kohtelu). Vai onko se niin, että se kuka huutaa koviten niin hänen äänensä kuuluu ja vaikuttaa eniten myös SEL:ssä? Kokouksessa mainittiin myös, että päätä ei saa työntää pensaaseen, kun tulevia työaikakysymyksiä ratkotaan. Minusta kyllä sitä päätä ei olla koskaan sieltä pesaasta edes pois otettu!

 

Vesa Enqvist

 pääluottamusmies, Danisco Sweeteners, Kotka
SEL:n liittohallituksen jäsen

Joustavilla työajoillako tehokkuutta?

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto valmistautuu tulevaan työehtosopimuskierrokseen kovaa vauhtia. Kiljavan pääluottamusmesikokous pidettiin 23–24.10, jossa käytiin keskustelua
Kokouksen aikana tuli hyvin esille elintarvikealan muuttuva ympäristö ja sen aiheuttamat uhkakuvat.

Havaittavasti on selkeästi myös työnantajapuolen terävöityminen, sopimuksen päättymisen lähetessä ja uusien sopimuksenneuvottelujen aloittamista. Työantajapuoli on erilaisissa, epävirallisissa keskusteluissa tuonut esille muuttuvan ympäristön elintarviketeollisuudessa, kovin muutospaine tulee heidän mielestään kaupan suunnasta. Työantajien mielestä sunnuntaiaukiolo tuo paineita koko elintarvikeketjuun toimitusten, valmistuksen ja varastoinnin suhteen. Se millä lailla se näkyy tuotannossa, on vielä hämärän peitossa, eihän kauppojen laajennetusta sunnuntaiaukioilostakaan ole eduskunta vielä tehnyt päätöstä.

Kävi niin tai näin, sunnuntaiaukiolon laajennus tulee kohdistamaan erilaisia paineita myös elintarviketeollisuuden työaikoihin. Julkisuudessa käytävä keskustelu tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisesta jättää taka-alalle työntekijän ja hänen sosiaalisen elämänsä merkityksen ja perheen ja työelämän yhteensovittamisen haasteet. Tästä asiasta velloo keskustelu tällä hetkellä rautaruukin terästehtaalla Raahessa, siihen asiaan menemättä sen syvemmälle.

Elintarviketeollisuudessakin tehdään keskeytyvää ja keskeytymätöntä vuorotyötä, siellä törmää monesti työntekijöiden jaksamis-kysymyksiin. Keskeytyvää vuorotyötä tehtäessä on vuorojärjestelmät usein luotu alunalkaen vajaamiehitykselle, tavoitteena tehokas ja tasainen tuotanto. Tällainen ajattelu näkyy työvuorosuunnitelmissa, seurauksena on järjestelmiä, joissa saatetaan mennä yhden päivän vapaalla ja peräkkäiset vapaapäivät ovat yhä harvemmin mahdollisia. Työskentely viikkoja tällaisessa työvuorojärjestelmässä koituu erittäin raskaaksi työntekijälle. Työntekijän pitäisi pystyä palautumaan työn rasituksesta ja samanaikaisesti hoitamaan rästiin jääneet kotityöt yhden päivän vapaan aikana.
Vuorotyön rasittavuudesta ja pitkien vapaiden ja säännöllisten kierron vaikutuksesta työntekijän jaksamiseen vuorotyössä on saatavilla erittäin paljon tutkimustietoa mm. työsuojelupiireiltä.

Yhtenä tavoitteena pitäisi edelleen olla elintarviketeollisuuden työantajapuolellakin työntekijöiden jaksaminen, kaiken tehokkuus- ja kannattavuusajattelun lisäksi. Työnantajapuolen olisi ymmärrettävä, että työntekijöilläkin on muutakin elämää, kuin työ ja senkin vaatii osansa. Yhteiskuntakelpoisuus määritellään mitä enenevissä määrin työnteon kautta, mutta tämä kai se on yksi perusta koko kapitalistiselle yhteiskunnalle.

Kaikki muu, kuten niin sanotut pehmeät arvot, eivät merkitse mitään. Tämä on asia josta on puhuttu paljon, teot vain ovat jääneet vähäisiksi. Voidaanko työelämän ja muulla sosiaalisen elämän yhteensovittamiselle tehdä enemmän, tehokkuutta ja joutavuutta kadottamatta, työnilo kuitenkin säilyttämällä?

Ari Huuki

Palkkasihteeri, SEL ry

Kohti uutta työehtosopimusta

SEL valmistautuu seuraaviin työehtosopimus neuvotteluihin hyvin erilaisessa tilanteessa kuin edellisen kerran vuonna 2007. Suomessa ja maailmalla vallitsee taloudellinen taantuma. Elintarviketeollisuus on toki päässyt ja varmasti tulee pääsemään helpommalla kuin muu kotimainen teollisuus. Ihmisten on syötävä ja ruuan kulutuskäyttäytyminen muuttuu hitaasti. Taantuman todelliset vaikutukset kulutuksen muutokseen ja sitä kautta elintarviketeollisuuteen tullaan todennäköisesti laajemmalti näkemään vasta ensi vuonna ja niitä ei varmastikaan pystytä kokonaisuudessaan käsittelemään vielä seuraavalla tes-kierroksella.

Menneillä Tes-kausilla elintarvikealan palkankorotukset on pitkälti sovittu yleiseen palkankorotustasoon. Tällä hetkellä on monella alalla sovittu varsin pienistä n. 0,5 % palkankorotuksista. Elintarviketeollisuuden liikevaihto on taantuman myötä laskenut huomattavasti vähemmän (jos olleenkaan) kuin muilla aloilla. Tästä voisi päätellä palkankorotusvaraa löytyvän yleistä tasoa enemmän.

Nyt käsillä olevissa neuvotteluissa palkankorotuksia ei todennäköisesti pystytä sopimaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Sellaista talousgurua, joka pystyisi varmasti sanomaan minkälaisessa tilassa maan talous ja elintarvikeala vuoden kuluttua ovat, tuskin löytyy (tai johon kannattaisi luottaa). Vaihtoehtona on esitetty pitempää sopimusta, jossa on sovittu vuoden palkankorotuksista, mutta mahdollisuus irtisanoa sopimus jos lopuista korotuksista ei päästä sovintoon. Tässä tilanteessa on vuoden mittaiselle sopimukselle kuitenkin perusteita.

Elintarvikealalla tulee muutaman seuraavan vuoden aikana olemaan paljon muutospaineita. Voimakkain paine tulee kauppojen aukioloaikojen muutoksesta. Kauppa tulee todennäköisesti haluamaan muutoksia erityisesti sellaisten tuoretuotteiden, joilla on kova kysyntä ja nopea kierto, toimituspäiviin. Kauppojen omat varastot ovat liian pieniä. Kaikkia vaikutuksia on kuitenkin vaikea tässä vaiheessa hahmottaa.

Suuria vaikutuksia tulee tuomaan myös EU:n uusi broileri-direktiivi. Nykyisin broilerin tuotannossa on voitu tehdä tasaista tuotantoa ja tasoittaa kulutuspiikkejä pakasteesta otetulla lihalla. Tulevaisuudessa pakastettua broilerin lihaa ei enää saa myydä tuoreena. Tällä tulee varmasti olemaan vaikutusta broilerin teurastukseen ja leikkuuseen. Uhkana on lisääntyvä osa-aikatyö ja mahdollinen työnsiirto kolmannelle osapuolelle. Kysymyksiä herättää myös sovellettava työehtosopimus broilerituotannossa, tällä hetkellä tuotantoa tehdään niin lihan kuin teollisuudenkin työehtosopimuksen alla. Teollisuuden sopimuksen määräykset työaikojen ja palkkauksen suhteen eroavat lihan sopimuksesta.

Leipomoalalla ovat työnantajat lähteneet muuttamaan työaikoja siten, että työtä tehdään enemmän iltapäivisin ja vähemmän öisin. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus alan palkkakehitykseen. Tes-kierroksen suurimpia tavoitteita tulee olemaan ratkaisujen hakeminen leipomon palkka- ja työaikakysymyksiin.

Pitkillä sopimuskausilla on usein saatu vakaa ja hyvä ansiokehitys ja merkittäviä tekstimuutoksia sopimuksiin. Tilanteissa, joissa alalla odotetaan suuria muutoksia, pitkä sopimuskausi saattaa olla surmanloukku. Tulevissa neuvotteluissa tultaneen saamaan ratkaisuja osaan suurimmista työ- ja palkkausasioista. Sellin tulee kuitenkin olla valmiina käymään uusia neuvotteluja hyvinkin pian, jos työnantajien toimet uhkaavat heikentää työntekijöiden asemaa ja työehtoja. Tämä riski tulee seuraavalla sopimus kaudella olemaan suurempi kuin pitkiin aikoihin.

Lauri Niskanen

Pääluottamusmies,Liha-Saarioinen Oy,Valkeakoski

Terveellinen työ on yhteinen etu

Työsuojelulla Suomessa on pitkät perinteet. Suomalainen työsuojelu on alkanut keisarin asetuksella jo vuonna 1889 alkaen teollisuuden aloilta. Sikäli luulisi aiheen tulleen tutuksi jo 120 vuoden aikana, mutta kaikilla elintarvikealan työpaikoilla ei panosteta edelleenkään työnantajan taholta tarpeeksi työturvallisuusasioihin. Useasti esimerkiksi muutostilanteissa jää riskien arvioinnit päivittämättä ja uusia vaarantilanteita pääsee syntymään.

Riskien arviointi on työterveyden ja työturvallisuuden kulmakivi koko Euroopassa. Terveellinen työ- kampanja on koko Euroopan laajuinen ja sen teemana on vuosina 2008-2009 ollut riskien arviointi. Tilanteissa joissa riskienarviointiprosessia ja riskienhallinnan lähtökohtaa ei toteuteta hyvin, tai se laiminlyödään kokonaan, ajaudutaan vääjäämättä lopputulokseen, jossa asianmukaiset ennaltaehkäisevät toimet työterveyden ja työturvallisuuden saralla eivät ole käytössä. Työnantaja voidaan sitouttaa työsuojeluviikon toimintaan esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelman avulla.

Työsuojeluasiat tapetille – lamasta huolimatta

Euroopan työturvallisuusviikko, viikko 43 on käynnissä ja erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestetään pitkin Eurooppaa. Tärkeää tietenkin on, että työterveys- ja työturvallisuusasiat saavat näkyvyyttä mahdollisimman laajasti. Valitettavasti kotimaisen elintarviketeollisuuden osalta viikon merkitys on jäänyt lähes huomaamattomaksi. Jatkossa olisikin toivottavaa, että työpaikkojen työsuojelutoimikunnat tai vastaavat organisaatiot ottaisivat vuosittain työturvallisuusviikon entistä paremmin huomioon, ja järjestäisivät työsuojeluun liittyvää ohjelmaa kyseisen viikon aikana. Tällä tavoin työturvallisuusasiat ja työsuojelutyö saisivat enemmän ansaitsemaansa julkisuutta.

Taantumalla on tutkitusti työturvallisuus asenteisiin heikentävä vaikutus, tämänkin vuoksi jatkuva aktiivinen työsuojelutoiminta työpaikoilla on tärkeää taloudellisesta tiukasta tilanteesta huolimatta. Kaikkihan haluavat hienon kehityksen työtapaturmien

vähenemiseksi jatkuvan.

Turvallinen työ edistää työssäjaksamista

Työurien pidentäminen puhuttaa kaikkia. Kolmikantaisesti on yhdessä linjattu tavoitteesta nostaa eläkkeellesiirtymisikää kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tekemistä siis riittää suomalaisessa työelämässä.

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan eläkehakemusten määrä kasvoi alkuvuonna 2009 neljänneksen, suuret ikäluokat siirtyvät nyt vauhdilla eläkkeelle, osin taantuman seurauksena. Vuonna 2008 eläkkeelle siirtyvien keski-ikä oli 58,8 vuotta.

Laadukas työsuojelutyö, aktiivinen osallistuminen työpaikkojen kehittämiseen, idearikkaus sekä aloitteellisuus ovat keinoja, millä työntekijäpuolen edunvalvojat voivat työurien jatkumiseen vaikuttaa.

Työnantajapuolen keinot ovat monesti arveluttavia, tarjotaan korvaavaa työtä ja varhaista puuttumista. Viimeksi työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnan hankkeen kautta, työnantaja puoli syötti varhaisen puuttumisen mallin työpaikoille. Taloissa, joissa tuo varhaisenpuuttumisen, tuen, avun tai jonkun muun – malli on otettu yhteistoimintamenettelyin käyttöön, tarvitaan nyt aktiivisuutta.

Toivotaan, että reiluilla pelisäännöillä rakennettu malli työkykyongelmaisen auttamiseksi pidentää työuria, eikä päinvastoin johda ulos savustamiseen ja syrjäytymiseen työelämästä. Korkeammat yhteiskunnalliset tahot ovat kirjanneet muistioihinsa mm. ikäohjelmat, jotka tulisi löytyä jatkossa kaikilta työpaikoilla työurien kehittämiseksi tai keventämiseksi. Näillä pyritään eläköitymisiän nousuun Suomessa. Saa nähdä onko meillä jatkossa sellaisia normeja työelämässä, upeaahan se olisi jos ikääntyviä arvostettaisiin oikeasti työnantajien toimesta.

Työurien pidentämisen ja eläköitymisiän nousun takana tulee jatkossakin olemaan terveellinen työ, – ­se on kaikkien etu.

Jouni Hiltunen

sosiaalisihteeri, SEL ry

 

Mistä näitä ajatuksia oikein tulee?

Viime aikoina olemme saaneet tuta käsittämättömän vastuuntunnotonta toimintaa maamme johtavilta politiikoilta. Maan hallituksen esitys eläkeiän nostamisesta aikana, jolloin talous syöksyy kohti taantumaan, on täysin käsittämätöntä.

Tällainen toiminta maamme johtavilta poliitikoilta on osoitus siitä, miten he onnistuivat lietsomaan paniikkimielialaa maan kansalaisiin. Maamme päättäjät ja vastuuta kantavat hallituspuolueet aliarvioivat kansalaisten harkintakyvyn olemattomaksi yrittäessään käyttää hyväkseen taantumaa ja muotoillessaan eläkeiän nostoesitystä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan he paljastivat todellisen luonteensa puolueina ja sen, ketä he haluavat kyykyttään aina tilaisuuden tullen.
Eläkeiän nostoesityksen järjettömyyttä korostaa vielä se, että vastahan vuonna 2005 kolmikannassa tehtiin mittava eläkeremontti, jonka sisältö perustui nimenomaan porkkanoihin eikä keppiin. Vuoden 2005 eläkeratkaisuun sisältyi elinikäkerroin, joka väistämättä tarkoittaa sitä, että saavuttaakseen nykyisenlaisen 60 % työeläketason, tarkoittaa se automaattisesti pidempää työuraa.

Eläkeiän nostoaikeet aiheuttivat laajaa närkästystä. Tässä asiassa täytyy ylpeänä tunnustaa kuuluvansa ammattiyhdistysliikkeeseen, joka ponnekkaasti esitti oman näkemyksensä eläkeiän nostoesitykseen ja vaati sen pois vetämistä. Tämä osoittaa sen, että tarvitsemme edelleen etujärjestöjä ja joukkovoimaa joilla voidaan estää tällaiset mielettömyydet!

Elintarvikehygienia

Olemme saaneet kuulla tiedostusvälineistä elintarvikealan alkutuotannossa muhivasta kriisistä. Kriisi, jos sitä sellaiseksi voi nimittää, liittyy hygieniaan ja salmonellaan.
Kaikesta huolimatta vaikka asioita valvotaan ja testataan niin yritysten, kuin viranomaisten toimesta, ei koskaan voi olla 100 % varma ettei mitään sattuisi.

Mielestäni alalla jossa ollaan tekemisissä elintarvikkeiden kanssa, täytyy hygienia määräysten olla tiukkoja. Yritysten omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan on oltava tiukkaa ja pyrittävä aukottomaan toimintaan sekä estettävä mahdolliset hygieniariskit. Tähän on pyritty mutta kuitenkin näin pääsi käymään, salmonellabakteeri pääsi leviämään ympäri Suomea kananmunan- ja sianlihan tuotantotiloille asti. Onneksemme valvonta toimi tehokkaasti siltä osin, ettei salmonella päässyt leviämään kuluttajien ruokapöytiin.

Edellä mainittu tapaus osoittaa sen, millaisten riskien kanssa olemme päivittäin tekemisissä silloin, kun tuotanto keskittyy, yksiköt kasvavat ja elämme globaalissa maailmassa. Tämä herättää ajattelemaan miten pystymme reagoimaan ja estämään erilaisten epidemioiden leviämisen maailmassa, jossa esim. raaka-aineet liikkuvat maailman kolkasta toiseen?

Kysymyksiä herää myös työvoiman suhteen, kuinka yritykset varmistavat sen, että niin vakituinen kuin myös tilapäinen työvoima tiedostaa voimassaolevat hygieniamääräykset? Ja vielä noudattavat niitä niin, että elintarviketurvallisuus ei vaarannu tulevaisuudessa?

 

Ari Huuki

palkkasihteeri, SEL ry

Talouden talvisota käynnissä

Talous on kuralla ja elvytettävä on. Yllättävän pitkään meni ennen kuin tämäkin tajuttiin. Barack Obaman esikunta on onneksi kaivamassa keynesiläisen elvytyksen jälleen naftaliinista. Tähänastisella markkinafundamentalistien aikakaudella tämä on ollut punainen vaate.

Hedelmällistä on pohtia, miten elvytys pitää hoitaa. Tai olisi pitänyt. On kaksi vaihtoehtoa.

Nykyinen hallituksen malli, joka perustuu vero-optimismiin. Tuloveroalen toivotaan saavan talouteen niin paljon virtaa, että verokertymän lasku kokonaisuutena hidastuu. Historian valossa tämä optimismi on kuitenkin osoittautunut turhaksi. Ennusteet, jos niihin on uskomista, eivät lupaa hyvää. Esimerkiksi yhteisöveron tuottojen arvioidaan putoavan jopa 40 prosenttia ja tämä aiheuttaa suoraan satojen miljoonien loven kuntien kukkaroon, mikäli kompensaatiota ei tule.

Hallituksemme argumentaatiossa on muutamia perustavanlaatuisia virheitä. Nimittäin Suomi on avoin talous. Tämä tarkoittaa sitä, että haulikolla ammutulle veronkevennysrahalle olisi myös täsmällisempää käyttöä. Nyt rahasta valtava osa tulee menemään sukanvarteen, lainojen lyhennykseen ja tuontihyödykkeiden ostoon. Hyviä kohteita sinänsä, mutta ei ollenkaan tarkoituksenmukaisia, kun pitäisi elvyttää Suomen taloutta ja tässä hetkessä. Asetelma vain korostuu entisestään, kun kevennysrahaa kohdennetaan absoluuttisesti eniten suurituloisille. Mikäli tehtäisiin täsmäkevennys pienituloisille tai lisättäisi tulonsiirtoja esim. opiskelijoille, niin koko raha suuntautuisi varmasti kulutukseen.

Vaihtoehtona on elvytys, jossa kärkenä ovat julkiset investoinnit. Perusideana se, että korjataan nyt homekoulut kuntoon, kun kustannukset ovat alhaalla ja työvoimaa tarjolla. Toisena kärkenä näkisin satsaukset uuteen ympäristö- ja energiateknologiaan. Puhumme ns. viherkaulustyöpaikoista. Tämä kannattaa tehdä nyt, sillä tämä panos Suomen tulevaan vahvuuteen maksaa itsensä moninkertaisena takaisin, kun talous väistämättä lähtee uuteen nousuun. Valtion lisäbudjetissa näihin asioihin osoitetut ovat nimellisiä, mikäli tarkoituksena oli taloudellisen luottamuksen palautus.

Jatkossa Suomen kannalta olisi parasta edesauttaa EU-yhteistyötä ja kääntää eduksemme pienen taloutemme haavoittuvaisuus maailman myrskyissä. Viennin arvo Suomen BKT:sta on 45 prosenttia, josta EU-alueelle suuntautuu 60 prosenttia. Nyt ongelmana on ollut nimenomaan se, että suomalaisten vientiyritysten asiakkaat eivät ole saaneet rahoitusta. Suomen valtio yksistään on tällöin melko voimaton. Näin ollen finanssi- eli budjettipolitiikan yhteensovittaminen EU-alueella olisi todella hyödyllistä. Tällaisella koordinaatiolla saisimme vipua elvytykseen. Voisimme keskittyä pikkupolitikoinnin sijasta osaamisen kehittämiseen. Tässä jaan hallituksemme huolen protektionismin kasvusta EU-alueella taantuman aikana. Nyt todellakin puntaroidaan yhteisömme moraalia.

Joka tapauksessa finanssipolitiikan kanssa täytyy olla varovainen kahdesta syystä. Ensimmäinen liittyy muutamien EU-maiden holtittomiin velkataakkoihin. Italian valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noin 114 prosenttia, mutta Kreikka pistää vielä paremmaksi 128 prosentillaan.

Toiseksi koordinoitu finanssipolitiikka tarkoittaa myös koordinoitua budjettikuria. Homma läikkyy nimitäin pahasti yli, jos ylivelkaantuminen nostaa korkoja koko euroalueella ja yhteinen finanssipolitiikka vesittyy, kun korkojen nousu syrjäyttää investointeja. Emmehän voi nostaa itseämme henkseleistä?

EU on 494 miljoonan ihmisen muodostama maailman suurin talousalue, jossa valta on kansalla. Tämä on hyvä muistaa, sillä EU:lla on siten selkeästi lupa lyödä nyrkkiä pöytään kansainvälisissä neuvottelupöydissä, kun on jo kiire aloittaa vakava keskustelu rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja veroparatiisien kitkemisestä.

 

Kirjoittaja Niko Korte on 22-vuotias Turun savolainen ja kesällä 2009 pidettävien eurovaalien sosialidemokraattinen eurovaaliehdokas

Hintapoliiseista

Televisiossa uusintana pyörivässä legendaarisessa Hill Street Blues poliisisarjassa aamun käskynjaossa karski poliisikersantti tokaisee viimeiseksi lähteville partioille ”olkaa sitten varovaisia siellä”. Tämä kohtaus tuli jotenkin mieleeni, kun kuulin, että ruokakauppa saa oman hintapoliisin. Valtiovarainministeriö, työ ja elinkeinoministeriö ja kuluttajatutkimuskeskus aikovat selvittää siirtyykö arvonlisäveronalennus kuluttajahintoihin täysimääräisenä niin kuin kauppa on vakuuttanut. Arvonlisävero alenee lokakuussa eurooppalaiselle tasolle 12 prosenttiin. Hinnan alennusta on edeltänyt osin tympeähkö väittely, jossa ei ole päästy puusta pitkään. Osa keskustelijoista on varma, että veron alenema siirtyy suoraan kaupan taskuun ja kauppa vannoo siirtävänsä alennuksen täysimääräisen hintoihin.

En itse ole koskaan ymmärtänyt, että miksi meillä pitäisi olla muuta Eurooppaa olennaisesti korkeampi arvonlisävero peruselintarvikkeille. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että parin viimeisen vuoden aikana ruuan hinta on ollut voimakkaassa kasvussa osin maailmanmarkkinahinnoista johtuen. Ruuan hinta on noussut meillä myös selvästi kilpailijamaita enemmän. Kaupan keskittyminen ei ole johtanut hintojen kurissa pysymiseen tehokkuuden lisääntyessä ja ostomäärien kasvaessa,toisin kuin joskus väitetään. Tässä mielessä epäluulot ovat perusteltuja.

Kaikki ruokaan liittyvä tuntuu herättävän ihmisissä kovasti tunnepitoisia reaktioita. Tämä johtaa siihen, että analyyttista keskustelua on vaikea käydä. Siinä keskustelussa tulisi toki myös käsitellä kaupan ja teollisuuden suhdetta, työllisyyttä, ruokaturvallisuutta ja laatuasioita hintatason lisäksi.

On hyvä, että vähittäiskauppa pannaan vastaamaan huutoonsa viranomaistenkin toimesta. Hintapoliisien mahdollisuuksiin päästä totuuden jäljille suhtaudun kyllä epäillen. Sen verran monet asiat vaikuttavat juuri nyt ruuan hintaan. 

 Henri Lindholm

liittosihteeri, SEL ry

Lamanko kynnyksellä?

Viime viikkojen talousuutiset ovat olleet synkkää seurattavaa. Maailmantalous on syöksymässä taantumaan. Globaalin kapitalismin kriisi ei tullut sellaisena yllätyksenä kuin pelkästään tiedotusvälineitä seuraamalla näyttää. Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden luototuskupla oli tiedossa ja suhdanne äänne oli muutoinkin ennakoitavissa.

Ne jotka jyrkimmin ovat vastustaneet talouselämän yhteiskuntasäätelyä, huutavat nyt ensimmäisinä valtiota apuun. Siitä onko nyt kyseessä rajoittamattoman kapitalismin lopullinen haaksirikko jää nähtäväksi.

Mielenkiintoista on myös se, tuleeko presidentinvaihdoksella Yhdysvalloissa olemaan ratkaisevaa merkitystä tapaan jolla markkinataloutta säädellään? Taloudellisen taantuman seuraamukset näkyvät jo täysimääräisinä esimerkiksi rakennusteollisuudessa. Elintarvikesektorille taantuman vaikutukset tulevat yleensä viiveellä. Tällä kertaa taloustaantumaa alalla saattaa pahentaa muutama rakenteellinen seikka.
Kaupan neuvotteluasema suhteessa teollisuuteen on Suomessa poikkeuksellisen vahva. Vapautuvat kaupan aukioloajat tulevat edelleen kiristämään yritysten välistä kilpailuasemaa ja asettamaan varsinkin alan keskisuuret yritykset vaikeaan asemaan. Pelättävissä onkin työttömyyden kasvu varsinkin ensi talvena.Tähän suhdannetilanteeseen sopiikin erinomaisen huonosti SATA-komitean liepeiltä tihkuneet tiedot työttömyysturvan heikentämisestä. Työnantajatahojen edustajat puhuvat usein sopeutumisen ja joustavuuden merkityksestä talouskasvun ja työllisyyden takaajina. Tähän tulee sisältyä myös riittävä vastuu omasta työvoimasta sekä sen näkeminen, että yritysten menestys voi perustua vain sitoutuneeseen työvoimaan.

Meillä on valitettavasti esimerkkejä siitä, että merkittävätkin yritykset ovat valmiita ulkoistamaan työnantajavastuutaan yhteiskunnalle.Irtisanomissuoja ei Suomessa ole kansainvälisesti mitenkään poikkeuksellisen korkea. Työvoiman vähentämisestä yrityksille koituvat suorat taloudelliset seuraamukset ovat sen sijaan poikkeuksellisen vähäiset. Ay-liike on meillä halunnut pitää työllistämisen kynnyksen mahdollisen alhaisena. Globalisoituvassa maailmassa on kuitenkin lähes mahdotonta ymmärtää, että suomalaisyritykset kotimaassa kohtelevat työntekijöitään ylimielisesti, samalla kun ulkomailla ollaan valmiit maksamaan huomattaviakin yrityskohtaisia irtisanomiskorvauksia. Tällaista työnantajapolitiikkaa ei tietenkään voi hyväksyä. Suomalaisen muutosturvan malli suorastaan huutaa kehittämistä.

Onko ay-liikkeen aika arvioida kantaansa yleisemminkin uudelleen? Jos suhteellisen matalaa irtisanomiskynnystä on perusteltu muun muassa määräaikaisten työsuhteiden ja vuokrayön käytön hillitsemisellä tulokset eivät ole kummoisia. Elintarvikealoilla silpputyö uhkaa edelleen lisääntyä kauppojen aukioloaikojen vapautuessa.

 

Henri Lindholm

liittosihteeri, SEL ry

Kauppojen vapaa aukiolo lisää paineita viikonlopputöihin

Uutisointi kaupan alan sopimasta uudesta aukiolomallista tietää toteutuessaan elintarvikealalle monenlaisia vaikeuksia työaikojen järjestämiseen. Varsinkin leipomoiden jo nyt monin tavoin sekava viikonlopun yli tehtävä työaika vaikeutuu entisestään. Paineita tulee myös liha-alan lauantaityön teettämiseen.

Kun tätä kauppojen aukiolon vapauttamista pohtii seuraavan TES- sopimuksen näkökulmasta, vaikutuksia voi vain arvailla. Työnantaja suurella todennäköisyydellä tulee asettamaan päätavoitteekseen ”joustavat” työajat. Pahimmillaan se tarkoittaa viikkotyöajan sijoittamista myös viikonloppuihin, varsinkin lauantaityöhön.

Leipomoita tämä eniten koskettaa; kaupan vaatimus tuoreen leivän saatavuudesta myös sunnuntaisin on edessä. On myös huomioitava tarve lisätä osa-aikaisia työntekijöitä viikonlopuiksi, joten varsinkin leipomoiden tulevaisuus työntekijöiden osalta uhkaa yhä enemmän muistuttaa kaupan alaa.

Henkilökohtaisesti olen aina ollut kaupan sunnuntaiaukioloa vastaan. Siksi olen hyvin pettynyt siihen, että työntekijäpuoli kaupan alalla näinkin helposti meni tähän mukaan. Paluuta ei tämän jälkeen enää ole, pääoma- ja markkinavoimat määräävät ihmisten elintapoja ja viikonloppuja. Työntekijät ovat yhä enemmän sidottuja työaikoihinsa, lastenhoidon järjestämisessä syntyy pulmia, perheet ovat yhä vähemmän yhdessä. Yhteenlaskien nämä, on selvää että sosiaaliset ongelmat lisääntyvät entisestään.

Mikäli olen oikein ymmärtänyt, kauppojen aukiolo sunnuntaisin ei ole kannattavaa kenellekään. Kustannusten nousu työnantajapuolellakin on tosiasia, eikä kaikkea voi ainakaan heti suoraan siirtää hintoihin. Kauppa kilpailuttaa tavarantoimittajia entistä kovemmin ja se pudottaa pelistä pois monta pienempää yrittäjää. Elintarvikeala keskittyy entistä voimakkaammin ja alan työllisyys heikkenee. Saa nähdä liitetäänkö tähän keskusteluun jossakin vaiheessa vielä ruuan arvonlisävero? Vaikkapa kustannuksia tasaamaan?

Tämän aukiolokysymyksenhän päättää eduskunta hallituksen esityksestä. Lopputulosta ei tällä hallituspohjalla ole vaikea ennustaa, muutos tulee. Vihreä tai ainakin vihreitä edustava työministeri voisi pohtia tässäkin ympäristövaikutuksia ja ilmastosopimuksia. Ainakin välillisesti seurauksena on jätteen ja liikennesaasteen lisääntyminen. Jos suinkin mahdollista, nyt kaikin keinoin tätä järjettömyyttä vastaan. Muistetaan se tosiasia, että me elintarviketyöntekijät olemme kauppojen aukiolon vapauduttua tässä kamppailussa entistä ahtaammalla.

 

Seppo Koskinen

pääluottamusmies, Fazer Leipomot, Lahti

Solidaarisuuden nousu ja tuho

Harvoin kohtaa samanlaista historian kutkuttavaa havinaa kuin Gdanskin telakan edustalla Puolassa. Telakalla aloitettiin 14. elokuuta 1980 Lech Walesan johdolla lakko, joka järisytti koko kommunistisen järjestelmän perustaa. Paikalla voi melkein nähdä, kuinka sadat, tuhannet ihmiset kokoontuivat päivä toisensa jälkeen telakan porteille osoittamaan mieltään kommunistihallintoa vastaan, seuraamaan poliittisia puheita ja ottamaan kantaa uuden yhteiskuntajärjestelmän puolesta.

Ammattiyhdistykset loivat mielenilmaukselle organisatorisen perustan ja lakko levisi kulovalkean tavoin ympäri Puolan. Kommunistihallinto joutui antamaan periksi ja itäblokin ensimmäinen vapaa ammattiyhdistysliike nimeltään Solidaarisuus oli syntynyt. Lähes kymmenen miljoonaa ihmistä liittyi ammattiliittoon vuoden 1981 loppuun mennessä.

Vastareaktio tuli kuitenkin kommunistisella rajuudella. Hallitus aloitti toimet Solidaarisuusliikettä vastaan julistamalla kansallisen sotatilan vuoden 1981 lopussa kieltäen liiton ja tilapäisesti pidätyttäen suurimman osan sen johtajista. Vaikka sotatila muodollisesti lopetettiin vuonna 1983, vapaa ammattiyhdistysliike toimi käytännössä maan alla koko 80-luvun.

Vasta vuosikymmenen lopulla Solidaarisuusliike oli tarpeeksi vahva pakottamaan hallituksen avaamaan dialogin liikkeen kanssa. Vuonna 1989, jolloin kommunistijärjestelmä kävi jo kuolinkamppailuaan, liike laillistettiin ja sen annettiin osallistua vaaleihin. Murskaavan vaalivoiton jälkeen Solidaarisuusliikkeen johtama koalitiohallitus muodostettiin ja joulukuussa liikkeen johtaja Lech Walesa valittiin presidentiksi. Solidaarisuus oli noussut tuhkasta yhteiskunnalliseksi voimaksi ja voittanut. Samalla ammattiyhdistysliikkeestä oli tullut poliittinen liike.

Mielenkiintoista kyllä kunniakas historia on nykypäivänä Puolan ammattiyhdistysliikkeen taakka. Menneisyyden teot ovat ammattiyhdistysliikkeen alamäen perusta. Ratkaisevaa oli, kun ammattiliittojohtajat lähtivät politiikkaan, mikä muutti ammattiliiton poliittiseksi puolueeksi. Näin ammattiyhdistysliikkeen kehittäminen jäi taka-alalle. Eikä tätä ole kyetty korjaamaan vielä tänäkään päivänä.

Solidaarisuusliikkeen johtajat veivät Puolan läpi siirtymäajan, jolloin sosialistinen talousmalli muutettiin markkinataloudeksi. Siirtymällä oli rankat sosiaaliset seuraukset, kun valtion yrityksiä yksityistettiin ja sosiaaliturvaa purettiin. Ja kukapa muukaan nähtiin syylliseksi kuin ammattiyhdistysliike nimeltään Solidaarisuus.

Nykypäivän poliittisista valtapuolueista kaksi Kansalaisfoorumi ja Laki ja Oikeus ovat syntyneet solidaarisuusliikkeen johdannaisena. Nurinkurista on, että nämä puolueet edustavat selkeästi oikeistoa. Puolueita voidaan luonnehtia konservatiiveiksi, kristillisdemokraattisiksi ja jopa markkinaliberaaleiksi. Kovaa oikeistopolitiikkaa ajavat puolueet eivät oikein sovi ammattiyhdistysliikkeen sidosryhmiksi.

Puolassa toimii kolme keskusjärjestöä ja ammatillinen järjestäytyminen pyörii nykyään jossain 10 prosentin paikkeilla. Solidaarisuus-keskusjärjestö on kutistunut miljoonien mahtijärjestöstä 700 000 tuhanteen jäseneen.

Mielenkiintoista on, että ammattiyhdistysliikkeen organisatorinen alennustila liittyy myös solidaarisuusliikkeen alkuaikoihin. Rajoittaakseen ammattiyhdistysliikkeen toimintaa, hallitus sääti tuolloin lain jonka mukaan ammattiliiton perustaminen on erittäin helppoa. Toiminta sallittiin vain paikallistasolla, koska kansallisia toimijoita ei haluttu. Tästä syystä Puolassa on tällä hetkellä tuhansittain yrityskohtaisia liittoja, jotka eivät ole järjestäytyneet sektoreittain. Tämä ammatillinen sekametelisoppa vie pohjan pois koordinoidulta ja organisoidulta toiminnalta, mikä näivettää toimintaa entisestään.

Solidaarisuus-liike on oiva osoitus siitä, kuinka ammattiyhdistysliike on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sen pitää pystyä kuitenkin valitsemaan poliittinen puolensa oikein unohtamatta ammattiliiton perustehtävää ammatillista edunvalvontaa ja järjestöllistä kehitystyötä. Kunniakkaalla historialla ei lakeja muuteta, työehtosopimuksia solmita tai jäseniä houkutella.

 

Mika Häkkinen

PAY:n Itämeren alueasiamies, Tukholma