Palvelukseen halutaan: MacGyver

Lappeenrannan teknillinen yliopisto lähti lennokkaille linjoille etsiessään palvelukseensa uutta työntekijää. Palvelukseen halutaan henkilö, joka muistuttaa ihmemies MacGyveria. Valittavalta henkilöltä edellytetään muun muassa ylivertaista nokkeluutta sekä asennetta junailla asioita yhdessä. Jos pelkästään nämä kaksi kriteeriä riittäisivät, olisi kenellä tahansa selliläisellä luottamusmiehellä erinomaiset mahdollisuudet tulla valituksi.

Tampereella kokoontui marraskuussa SAK:n ensimmäinen luottamusmieskonferenssi. Paikalle oli saapunut noin 150 eri alojen luottamusmiestä pohdiskelemaan luottamusmiehen roolia ja tulevaisuutta yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä. Teemapajoissa käsiteltiin kokemuksia paikallisesta sopimisesta, monikulttuurisuudesta työpaikoilla, edunvalvonnasta kansainvälisissä yrityksissä ja monesta muusta luottamusmiehen arkeen liittyvästä alueesta. Samalla laadittiin myös luottamusmiehen roolikartta. Karttaan kerättiin ominaisuuksia joita luottamusmies toimessaan tarvitsee. Valmis roolikartta on nähtävillä SAK:n sivuilla. Siinä ominaisuuksien pitkässä luettelossa saattaisi olla Ihmemiehelläkin tekemistä!

Miten edes osaan roolikartan mahdottomilta tuntuvista vaatimuksista pystytään vastaamaan? Miksi juuri Matti tai Maija on valittu luottamusmieheksi? Väitän, että suuri osa vaadituista ominaisuuksista on kyseisillä henkilöillä jo luonnostaan. Loppu tulee sitten kokemuksen ja koulutuksen kautta jos on tullakseen. Kyllä Siperia opettaa!

Mistä sitten syntyy motivaatio toimia luottamusmiehenä? Asiaa harrastavien keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan se on kuitenkin ”kiittämätön jobi” ja ”saakelin ärsyttävää puuhaa”. Metalliliitossa kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä puolet harkitsi tehtävästä luopumista tai oli siitä varma. Pitkään remmissä olleilla prosentti oli vielä suurempi. Se kertonee pestin kuluttavuudesta ja vaativuudesta. Ilahduttavaa oli uusien luottamusmiesten halukkuus jatkaa enemmän kuin yhden kauden. Hyvääkin oli ollut tarjolla metallilaisten luottamusmiesten mukaan. Parhaiksi asioiksi koettiin asioiden vieminen eteenpäin, liiton tuki sekä työtovereiden kannustus. Noille kolmelle seikalle on hyvä rakentaa. Kaikki tietävät miten käy jos tuosta jakkarasta puuttuu yksikin jalka.

Vuoden alusta alkoi valituilla luottamusmiehillä uusi kahden vuoden pesti. Joukkoon saatiin myös uusia henkilöitä sekä päävastuuseen että osastoille. Tuleva kaksivuotisjakso tulee olemaan vaativa. Uutisia irtisanomisista ja lomautuksista tullaan meidänkin alalla valitettavan varmasti näkemään. Oman suolansa tuo myös voimassa olevan työehtosopimuksen päättyminen keväällä 2014. Uusille luottamusmiehille hyvä tapa aloittaa valmistautuminen tuleviin koitoksiin voisi olla osallistuminen helmikuussa pidettävälle starttikurssille ja talven myöhemmille peruskursseille. Peruskurssilta saa mukaansa paksun ja kattavan kansion luettavaa. Oman työpaikkansa MacGyver jää kaipaamaan kurssimateriaalista vain kahta asiaa: linkkuveistä ja ilmastointiteippiä.