Panoksia nuorisotoimintaan!

Puheenvuoro SEL:n edustajakokouksessa 9.6.2012

Tarja Hietanen, Valio Oy Jyväskylä

Puheenjohtaja, hyvät kokousedustajat

Mitä on SEL:n nuorisotoiminta? Mitä Liitto tarjoaa nuorille jäsenilleen tai nuorille ammattiyhdistysaktiiveille?

Joka puolella puhutaan siitä, että nuoret ovat ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus ja, että ay-liikkeen yksi haasteista on nimenomaan nuorten järjestäytymisen edistäminen ja sitä kautta heidän saaminen mukaan liittojen toimintaan.  Missä on tämä keskustelu meidän liitossamme?  Miten me liittona tavoitamme nuoria jäseniä työpaikoilla, liiton tapahtumissa, tai miten markkinoimme liittoa vielä jäsenyyttä harkitsevalle nuorelle?

Itse 80-luvun lapsena olen kokenut olevani liiton toiminnassa aina siellä ”nuoremmassa” päässä. Totuus on se hyvät edustajakokoustoverit, että meitä nuorempia on vain vaikeampi saada mukaan toimintoihin. Valitettavasti kiinnostus ammattiyhdistystoimintaan niin, kuin osa vanhemmista sen ymmärtää, on usealle minunkin ikäiselleni kaukainen juttu. Ammattiliittojen jäsenyys ei periydy meille enää äidin maidossa, luottamusmies on nuorille outo tyyppi työpaikalla, johon ehkä pitäisi olla yhteydessä ja tähän kaikkeen, kun lisätään vielä järjestötoiminta kokouksineen tai järjestöpolitiikkaa, niin sitten ollaan jo niin kaukana linnunradalla, että vähänkin asiasta kiinnostunut nuori tipahtaa kärryiltä tai lähtee karkuun.

Yritäppä nyt sitten tässä tilanteessa houkutella nuoria mukaan liittymään jäseneksi liittoon tai tulemaan mukaan ammattiosaston toimintaan. Ensimmäinen kosketus usein ammattiosastoon on virallinen kokous missä jutellaan kahvikupin ääressä tärkeistä asioista. Aika moni meistäkin aktiiveista varmasti joutuu joskus miettimään, miten kodin, työn, harrastusten ja vielä ay-toiminnankin välillä saa ajan riittämään. Maailmassa on nykyään niin paljon erilaisia tapoja osallistua eri toimintoihin, harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet, että ay-toiminta virallisine kokouksineen jää usein sinne suosituslistan jumbosijoille. Usein ammattiosastoissa ja alueilla ei myöskään ole enää tietoa ja taitoa siitä, miten nykyajan nuorisoa puhutellaan.

Arvon kokousedustajat

Uskoisin, että meidänkin täällä SEL:ssä täytyisi pikkuhiljaa alkaa miettimään nuorille suunnattuja osallistumistapoja liiton toimintaan niin, että mukaan olisi helpompi tulla, se ei aina vaatisi sitä kokoustamista ja sitä kautta, kiinnostus myös edunvalvontaan ja perusjärjestötyöhön alkaisi viriämään. Nuoret eivät karta osallistumista, vaikuttamista, vaan nimenomaan meille täytyisi tarjota paikkoja, jossa tätä pääsisi tekemään. Liiton on jatkossa tuettava alueellista ja ammattiosastoissa tapahtuvaa nuorisotoimintaa ja opiskelijajäsenhankintaan on panostettava jo oppilaitoksissa niin, että työpaikalle tullessaan nuoret uskaltavat etsiä luottamusmiehen käsiinsä ja pyytää liittymislomaketta liittoon. Liiton markkinoinnissa täytyy myös löytää kanava herättää nuorten kiinnostus ammattiliiton jäsenyyden merkityksestä.

Tästä syystä esitänkin, että liiton nuorisotoimintaan tehdään edustajakokouskaudella selkeä suunnitelma pidemmäksi, kuin yhdeksi vuoden mittaiseksi toimintakaudeksi ja, että tähän suunnitteluun otetaan ensisijaisesti mukaan nuoria, jotka itse voivat kertoa, miten ja millä tavoin he näkevät, että liiton nuoriso- ja opiskelijatoimintaa tulee kehittää.

Kiitos!