Perehdytetään liittoon ja työhön!

Jälleen on se aika vuodesta, kun työpaikoilla työnsä aloittavat kesätyöntekijät. Osa on täysin uusia, ehkä ensimmäistä kertaa työelämässä ja työsuhteessa aloittavia nuoria, osa jo tutumpia aiemmilta lomakausilta.

Meidän ammattiliiton jäsenten olisi hyvä ottaa uudet ja vanhatkin kesätyöntekijät siipiemme suojaan. Muistuttaa liittojäsenyyden merkityksestä ja pyytää heitä liittymään SEL:iin. Se, että tekee vain ”pätkän” silloin tällöin tai kesän ajan, ei poista sitä ettei ammattiliiton jäsenyys olisi hyvä juttu heti alusta alkaen.

Tärkeää on myös se, että kesätyöntekijöiden perehdytys ja opastus työtehtävien hoitoon hoidetaan työpaikoilla kunnolla. Yksintyöskentely uudessa ympäristössä ei ole suotavaa kenellekään. Koneet, laitteet ja ihmiset pitää oppia tuntemaan. Työturvallisuus kuuluu jokaiselle ja tällöin jokaisen on myös neuvottava ja opastettava uutta työkaveria.  Perehdyttäminen ja opastaminen kuuluvatkin lain mukaan työnantajan velvollisuuksiin ja vaikka työnantaja kouluttaa ja nimeää työhönopastajat, niin voi jokainen meistä tukea ja olla avuksi.  Sinun ja minun, meidän kaikkien omilla asenteilla ja tavoilla voimme auttaa siinä, että kesätyöntekijä saa hyvän fiiliksen työelämästä ja positiivisen kokemuksen ammattiliiton muista jäsenistä. Me ollaan yhtä porukkaa ja tasavertaisia, työsuhteen pituudesta riippumatta!

Leipomoteollisuus työllistää työntekijöitä lähes 700 yrityksessä ympäri Suomea. Kaupan vapautuneet aukiolot ovat jo nyt tuoneet omat haasteensa alan työaikoihin ja näkyvät vahvasti työntekijöiden arjessa.  Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on muuttumassa aiempaa haasteellisemmaksi ja vaarana on, että osa-aikatyö ja 0-sopimukset vain lisääntyvät.

Kauppojen laajentuneiden aukioloaikojen myötä tarve tuoreen leivän saamiseksi  kauppaan kuluttajien ostettavaksi painottuu entistä enemmän viikonloppuihin. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työnantajat joutuvat pohtimaan, kuka esimerkiksi ”kalliimmat työtunnit ” tekee.  Pelkona on, että nimenomaan paineet palkkojen sunnuntaityön alennusmyynnistä kasvavat.  Näin ollen meidän kaikkien leipomoalan, ja tietenkin koko elintarvikealan työntekijöiden edunvalvonnan kannalta on merkittävää, että uudet alalla aloittavat työntekijät liittyvät liittoon. Kerrotaan ja kannustetaan heitä liittymään. Siksi, että jokainen tietää ammattiyhdistysliikkeen merkityksen ja yleissitovien työehtosopimusten sekä vähimmäispalkkojen tuoman turvan toimeentulolleen.