Perustetaan naisasiaverkosto!

Eduskuntaan on perustettu miesasiaverkosto jonkatehtävänä on pohtia miesnäkökulmaa säädettäviin lakeihin ja asetuksiin. Tässäpä ajatusta itämään myös meille elintarviketeollisuudessa työskenteleville naisille.

Meillä, jos kenellä on tehtäväkenttää alallamme. Lähes kaikilla elintarvikealan osa-alueilla palkkamme laahaavat miesten palkkojen perässä. Toteutuuko yhdenvertaisuuslaki työpaikoillamme? Entä tasa-arvolaki, noudatetaanko sitä?

Mistä johtuu, että me naiset löydämme itsemme lähes aina sieltä työpaikkamme alimmin palkatuista ryhmistä? Eikö meiltä löydy rohkeutta pyrkiä niihin korkeammin palkattuihin töihin? Vai sanelevatko fyysiset tekijät ne rajat etenemisellemme? Emmekö me osaa tai rohkene vaatia työstämme kunnollista palkkaa? Emmekö arvosta itseämme, tai tekemäämme työtä?Emmekö me tunne ammattiylpeyttä niin että pitäisimme puolemme?

Kävin tässä taannoin keskustelun omalla työpaikallani erään nuoren esimiehen kanssa. Keskustelu koski hänen vastuualueensa työntekijöiden palkkausta ja palkkaryhmittelyä.

Toki keskustelumme seurauksena käynnistettiin monenlaisia jatkoselvittelyjä, mutta päällimmäisenä asiana jäi mieleeni hänen sanansa:

”Pohdin työntekijän palkkaryhmittelyä työhönoton jälkeen seuraavan kerran vasta sen jälkeen, kun työntekijä itse tulee neuvottelemaan palkankorotuksesta. Sen verran täytyy jokaiselta työntekijältä löytyä kiinnostusta ja ammattiylpeyttä omaa työtään ja osaamistaan kohtaan, että haluaa itse osoittaa sen tulemalla keskustelemaan palkastaan”.

Tässä on opetusta ja miettimisen aihetta meille jokaiselle. Luottamusmiehen tehtävä on työpaikoilla valvoa, että työehtosopimusta myös palkkaryhmittelyn osalta noudatetaan.Työehtosopimus palkkaryhmittelyineen on vain minimi, jota työnantajan on noudatettava. Jokaisella on oikeus neuvotella itselleen sellainen palkka kuin itse kykenee ja tuntee ansaitsevansa.

Muistetaan me naisetkin tämä, me olemme jokainen oman alamme ammattilaisia, meille kuuluu tekemästämme työstä kunnollinen palkka, rohjetaan myös vaatia sitä! Nyt on meidän naisten aika toimia, perustetaan se naisasiaverkosto!

Pohditaan ala kerrallaan niitä työpaikan ongelmakohtia. Keksitään yhdessä ratkaisuja asioiden parantamiseksi. Tuetaan toinen toisiamme asioiden läpiviemiseksi jo olemassa olevilla ratkaisumalleilla ja lähdetään miettimään jo seuraaviin alojemme työehtosopimuksiin naisten asemaa parantavia esityksiä.

Sinä sivujamme lukeva elintarvikealalla työskentelevä nainen, jos kirjoitukseni herätti ajatuksia, ota yhteyttä! Mietitään yhdessä kuinka voisimme lähteä kehittämään tätä esille nostamaani asia.

 Yhteydenottojanne odottaen,

Aulikki Ahola

pääluottamusmies Valio Tampere

 SEL:n liittohallituksen jäsen

aulikki.ahola@kotinet.com

puh. 050 384 2505