Porua Portugalista, ollaanko asian ytimessä?

Hallitusneuvotteluiden kiistakysymys Portugalin tukipaketista kätkee taakseen ay-liikkeen kannalta todella vakavan huolenaiheen. Maailmantalouden heilahteluja ollaan nyt myös EU:ssa yhä tiheämmin käyttämässä poliittisten päämäärien ajamiseen. Talouden epävakaus viimeisen vuoden aikana on pakottanut useat pahoin velkaantuneet maat maksamaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla todella korkeita korkoja. Tästä maksetaan nyt kovaa hintaa valtiontalouden syöksykierteenä. Irlanti, Portugali, Kreikka ovat jo kriisissä. Euroalueen vakautta uhkaavaa kehitystä käytetään nyt häikäilemättä hyväksi, eikä pelkästään näissä maissa, palkkojen alentamiseksi ja työelämän lainsäädännön rapauttamiseksi. EU:n komissio. Euroopan keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto ovat yhdessä vaatineet Irlantia, Kreikkaa ja Romaniaa laskemaan minimipalkkojaan ja heikentämään kansallisia neuvottelujärjestelmiään.

Tämä tapahtuu tietysti näennäisesti tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen nimissä.Osin on kyse aivan muusta. Pyrkimyksenä on toteuttaa syvällinen talouspolitiikan muutos, joka puuttuu myös työmarkkinapolitiikkaan tavalla, joka on vastoin EU:ssa sovittuja periaatteita. Näihin kun kuuluu, että palkoista sovitaan jäsenmaissa. Jäsenmaita ollaan myös valmiita sakottamalla rankaisemaan liian löysästä palkkakehityksestä. Saksan ja Ranskan hallitusten ajama uusi talouskuri pakottaa jäsenmaat kilpailukyky ja tuottavuusvertailuun, josta uhkaa käytännössä tulla kriisimaissa palkanlaskuautomaatti.

Kyse syyttömien eli köyhien rankaisemisesta johtuu siitä, että rahoitusmarkkinoilta on puuttunut riittävää valvontaa. Mistään ”tuhlaripoikien kuriin laittamisesta” tässä ei ensi sijassa nyt ole kyse. Tuhlarit, eli rahoitusmarkkinat voisivat jatkaa niin kuin ennekin. Irlannin ja Portugalin velkaantuminen ei tietenkään missään vaiheessa olekaan johtunut liian korkeista palkoista vaan rahoitusvetoisesta velkaantumisesta. Rankaisutoimet uhkaisivat myös levitä tällä tavoin maasta toiseen, eikä loppua olisi näköpiirissä.

Tämänkaltaiset sanktioajatukset EU tasolla uhkaavat suoraan myös meidän kansallista neuvottelujärjestelmäämme. Koko Eurooppa projektin uskottavuus onkin nyt koetuksella. Poliittiset päätökset on sellaisena nähtävä, ja syy ja seuraussuhteet tunnustettava. Tämä taistelu voidaan voittaa vain Euroopan kansalaisten yhteisillä ponnistuksilla. Katsomoon siirtyminen ei tässä ole vaihtoehto.

 

Henri Lindholm

liittosihteeri, SEL ry