SEL:n toimintatavat nykyaikaan

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL: n edustajakokousvaalit ovat käsillä maalis- ja huhtikuussa. Vaalien läheisyys on ollut aistittavissa jo viimeiset pari kolme vuotta, viimeisen vuoden oikein tosissaan. Liitossa toimii kaksi ns. poliittista ryhmää, sitoutumattomat ja elintarvikedemarit sekä vasemmistoliittoa lähempänä oleva ns. enemmistöryhmä. Vaaliohjelmia ja ehdokashankintaa molemmissa ryhmissä on valmisteltu pitkin syksyä ja alkutalvea.

Liittoa pitkään hallinnut enemmistöryhmä on aina tottunut saamaan tahtonsa läpi niin SEL: n liittohallituksessa kuin valtuustossa, joten aitoa keskusteluyhteyttä ei ole tarvinnut valitettavasti hakea.

Ryhmätoiminnassa ei ole mitään pahaa kunhan molemmat osapuolet sen reilusti tunnustavat ja toiminta on avointa. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan ja elintarvikealalla yhä lisääntyvä toimintojen keskittäminen ja työn siirtäminen Suomen rajojen ulkopuolelle joko osittain tai kokonaan on lisääntyvä uhka kotimaiselle elintarvikealan työllisyydelle.

Myös hallituksen tulee ymmärtää tukea suomalaisten elintarviketyöntekijöiden työllisyyttä.

Elintarviketeollisuuden valmisteverojen korottaminen ja ruuan ALV- vero vaikuttavat suoraan alan työllisyyteen. Tähänkin tarvitaan hyvää yhteistyötä liiton ja eduskuntapuolueiden kesken. Kaikki voimat liitossa pitää keskittää yhteisen päämäärän ja yhteisten etujen ajamiseen. SEL: ssa ei ole varaa keskinäiseen vihanpitoon eikä kyräilyyn Vastuunkantajien tulee kyetä yhteistyöhön niin liiton sisällä kuin muiden ammattiliittojen kanssa. Keskusteluyhteys työnantajaliitto ETL:oon pitää saada asianmukaiselle tasolle kuten myös yhteistyö SAK:n kanssa. Poteroihin kaivautuminen ei enää riitä.

Tulevien SEL:n vaalien vaalitulosta pitää kunnioittaa molemmin puolin esimerkiksi liiton hallituspaikkoja jaettaessa kuten demokraattiseen toimintaan kuuluu. Näin ei ainakaan ennen ole valitettavasti toimittu. Siirtyminen 2000-luvulle niin keskinäisissä – kuin ulkoisissakin toimissa on välttämätöntä.

Ihmisten kokoinen liitto – sitoutumattomat ja elintarvikedemarit on vaihtoehto nykyisille SEL: n toimintatavoille, jotka olemme jo nähneet.

 

Tarja Eklund   

leipomotyöntekijä, Vaasan Oy Vantaa
SEL:n liittovaltuusto

 

(Kirjoitus on julkaistu maaliskuussa Demokraatti-lehden mielipidepalstalla)