Strategia koulutustoimintaan!

Puheenvuoro Toimintaohjelmaan 2012-2017

Lauri Lehtinen, Saarioinen Huittinen

Hyvä puheenjohtaja, edustajakokousedustajat

Ammattiosastot ovat liiton toiminnan ydin ja niiden tulisi toimia jäseniä alueellisesti ja työpaikkakohtaisesti hyvin palvellen. Toiminta ammattiosastoissa saattaa kuitenkin välillä jäädä muutaman ihmisen harteille, varsinkin, kun liiton jäsenkehitys on ollut viime vuosina lähes negatiivista, ei myöskään uusien aktiivien saaminen mukaan ammattiosastojen toimintaan ole ollut helppoa. Tähän tarvittaisiin nyt ammattiosastoissa kättä pidempää ja neuvoa antavaa, miten saamme ammattiosastoista jälleen ammattiyhdistystoiminnan paikallisia keskuksia, koska jokaisella meistä on varmaan mielessään kuva niin sanotusti hyvin toimivasta ammattiosastosta. Osastosta, joka järjestää jäsenilleen koulutusta, vapaa-ajan tapahtumia, onnistuu luomaan paikallista näkyvyyttä elintarvikealalla työskenteleville, hoitaa hyvin paikallista vaikuttamista päättäjiin, on aktiivisesti yhteydessä liittoon ja liiton hallintoon sekä onnistuu kehittämään jäsentensä palkka ja työehtoja.

Hyvät kokousedustajat

Ilman toimivia ammattiosastoja ei ole liittoa. Me olemme liiton kivijalka ja meidän tulee myös vaatia liitolta entistä enemmän ja entistä parempaa palvelua. Ammattiosastoille kuuluva taloudellinen tuki jäsenmaksupalautusten muodossa ei pelkästään ole riittävää, vaan ammattiosastojen toimintaa tulee kehittää tulevalla edustajakokouskaudella entistä aktiivisemmin. Menneellä kaudella ammattiosastojen kehittämishankkeet ovat olleet positiivinen suuntaus, mutta ammattiosastojen toiminnan tukeminen lähtee myös keskustoimistotasolta.  Tulevaisuudessa, ammattiosastoja pitäisi perehdyttää itse enemmän järjestämään koulutuksia jäsenilleen ja luomaan esimerkiksi erilaisia koulutusväyliä nuorille jäsenille, työpaikkojen luottamustehtävissä toimiville jäsenille kuin myös sitten aivan ns. perusjäsenillekin.

Vaalien aikaan monet ammattiosastot saivat huomata, että osastojen jäsenrekisteritiedot olivat päin seiniä. Me ammattiosastot olemme luovuttaneet liitolle oikeuden pitää jäsenrekisteristämme huolta, miten on siis mahdollista, että sopimusaloja ja työpaikkoja on merkitty väärin ja, että liiton jäsenrekisterissä saattaa olla alalta poistuneita, tai jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä useita?  Lisäksi liiton antamat tiedot ammattiosaston jäsenien määrästä on hankalan tien takana. Jäsenrekisterin pitäisi huolehtia siitä, että uudet jäsenet tulevat aina ammattiosaston tietoon ja, että jäsenrekisteriajot ammattiosastoon tulevat ajallaan. Näin ei kuluneella edustajakokouskaudella ole tapahtunut.

Hyvät kokousedustajat

Ammattiosastojen toiminta linkittyy vahvasti liiton perustoimintaan jonka päätehtävänä on huolehtia jäsenten edunvalvonnasta. Liiton järjestämät kurssit Kiljavalla ovat hyviä tapoja päivittää työpaikkojen luottamushenkilöiden tietoa ajankohtaisista työelämään liittyvistä muutoksista, laeista ja edunvalvontatoiminnasta työpaikoilla. Tämä mahdollisuus yhdessä oppimiseen pitää tulevaisuudessakin säilyttää. Tämän lisäksi liiton täytyy kuitenkin huomioida, että maailma muuttuu ja yhä useammin huomaamme, että viikon koulutus Kiljavalla saattaa olla potentiaalisella osallistujalle mahdoton, koska elämäntilanne, työn ja perheen yhdistäminen on jo muutenkin vaikeaa. Tässä olisi mahdollisuus liitolle ja ammattiosastoille tarttua toimeen, miksi emme voisi järjestää luottamusmies ja työsuojelukoulutuksia myös alueilla? Entäpä verkkokoulutusmahdollisuudet. Nykyaikana tietoliikenneyhteydet mahdollistavat vaikka mitä ja netin ja tietokoneen käyttäminen on yhä useammalle jäsenelle päivittäistä toimintaa. Miksei siis edunvalvontaa voisi oppia myös yhteisöllisesti verkossa?

Esitän edustajakokoukselle, että se velvoittaa SEL:n liittohallitusta tulevalla kaudella pohtimaan liiton ammattiosastojen tulevaisuutta ja luo yhteistyössä ammattiosastojen kanssa erilaisia osastojen toimintaa ja paikallista edunvalvontaa tukevia kehittämishankkeita.  Lisäksi esitän, että edustajakokous velvoittaa liittoa saattamaan pikaisesti jäsenrekisterin jäsentiedot kohdalleen ja, että ammattiosastojen pääsy omiin jäsentietoihinsa helpottuu.

Esitän myös, että liittoon luodaan jonkinlainen koulutus-strategia, jossa yhtenä mahdollisuutena nähdään alueelliset luottamushenkilökoulutukset ja verkko-opintomahdollisuudet sekä yhteistyö muiden ammattiliittojen kanssa koulutustilanteissa.

Kiitos!