Tasa-arvoa työelämään!

Puheenvuoro SEL:n edustajakokouksessa 9.6.2012.

Eija Ojanen, Vaasan Oy Kouvola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ammattiyhdistysaktiivit!

Minä vaadin tasa-arvoa työelämään! Olen kyllästynyt hyssyttelyyn. Kyllästynyt siihen, että me naiset löydämme itsemme työpaikoilla aina alimmin palkatuista työtehtävistä. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu elintarvikealan työpaikoilla täysimääräisesti. Osasyy tähän on varmasti myös meissä naisissa itsessämme. Meidän tulisi löytää entistä enemmän rohkeutta vaatia rajojen poistamista esimerkiksi työtehtäviä jaettaessa. Meidän tulee nostaa itse itseämme ylöspäin työpaikoilla, avata suumme asemaamme koskevissa asioissa, vaikuttaa palkkaryhmittelyyn, vaatia tasa-arvoista kohtelua.

Hyvät kokousedustajien joukossa päätöksiä tekevät naiset,

Meidän tulee seistä yhteisessä rintamassa tämän epäkohdan korjaamiseksi! SEL on liittona ollut jo 90-luvulla nostamassa tasa-arvoa työpaikoilla sille kuuluvaan ja arvoiseensa asemaan. Tämä arvokas työ on kuitenkin viime vuosina ollut lamaannuksissa, painunut unholaan. Muuttunut työelämä, kiristyvine työtahteineen, epätyypillisten työsuhteiden valtakautena vaatii kuitenkin sitä, että tasa-arvo on nostettava uudelleen keskiöön liittomme toiminnassa. Tähtäys tulee olla siinä, että naisen euro on joskus miesten euron kanssa samassa arvossa. Emme voi tyytyä enää siihen, että luutuneet asenteet työelämässä jatkavat kulkuaan. Kukaan muu, kuin toinen nainen ei voi ymmärtää tilannettamme ja meidän tulee saada äänemme kuuluviin liiton päätöksenteossa ja tulevassa työehtosopimustoiminnassa entistä enemmän!

Kokousedustajat, nyt on aika toimia!

Meidän ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden on ajettava työpaikoilla entistä enemmän käyttöön johtamismalleja, joissa henkilöstö pääsee vaikuttamaan koulutuksen suunnitteluun ja panostuksiin. Työntekijöiden koulutus on yksi tasa-arvoisen työelämän peruspilareista. Suurin ongelma yhteiskunnassa on toimialojen jakautuminen sukupuolten mukaan ja myös alakohtaisesti erot eri työtehtävien välillä ovat suuria.

Yhdenvertaisuus siinä, että samasta työstä saadaan sama palkka, toteutuu jo monissa paikoissa, mutta työpaikkojen sisäiset erot esimerkiksi työnkuvissa ovat kuitenkin edelleen liian suuret. Naisvaltaiset alat ovat noin 20 prosenttia aina huonommin palkattuja ja tämän tilanteen korjaaminen vaatii koulutusta. Naiset eivät pääse etenemään ylempiin palkkaryhmiin yhtä helposti kuin miehet. Tästä syystä ammatillinen koulutus tulee saada jokaisen työntekijän oikeudeksi, osaaminen kasvaa ja vain näin saamme sukupuolten välisen palkkaerojen kuilun kurottua umpeen. Koulutus on avain työpaikkojen, työtehtävien ja palkkojen tasa-arvoistumiseen.

Hyvä edustajakokousväki

Esitän edustajakokoukselle, että se velvoittaa liiton nostamaan tasa-arvoasiat jälleen toimintansa keskiöön. Täten esitän, että SEL tulee seuraavan edustajakokouskauden aikana edistämään sitä, että jokaiseen alan työpaikkaan saadaan kunnollinen tasa-arvosuunnitelma ja, että sen toteutumista seurataan aktiivisesti ja, että tämän turvaamiseksi SEL:n liittohallitus tekee selkeän suunnitelman toiminnan eteenpäin viemiseksi. Lisäksi esitän, että meitä ammattiyhdistysliikkeen parissa toimivia työpaikkojen luottamushenkilöitä ja aktiiveja koulutetaan seuraamaan ja edistämään työpaikan ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehittymistä.

Ja lopuksi hyvät naiset

Me olemme ammattitaitoisia, osaavia, ahkeria, ihania ihmisiä. Me käymme töissä epäsäännöllisinä työaikoina, hoidamme kotona ruuanlaiton, autamme lapset kouluun ja valvomme sairaspetien vieressä sekä pidämme puolisomme tyytyväisinä. Ilman meidän työpanostamme eivät kodit, tämä yhteiskunta eivätkä sen työpaikat eikä tämä ammattiliitto toimisi, vaatikaamme siis itse itsellemme lisää arvostusta!

Kiitos!