Terveisiä SAK:n valtuustosta

Ohessa pitämäni puhe SAK:n kevätvaltuustossa 15.-16.5.2014.

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuustotoverit

Työskentelen pääluottamusmiehenä Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomossa. Tämä kulunut kevät on ollut hyvin musta leipomoalalle Suomessa. Niin Fazer kuin Vaasan leipomot ovat ilmoittaneet suurista yt-neuvotteluista. Uhkana on jälleen kerran satojen alan työpaikkojen menetys Suomesta. Tuntuu, ettei kotimaista leipomotyötä enää arvosteta. Ulkomailta tuodun leivän osuus päivittäistavarakaupassa sen kun lisääntyy samalla, kun ihmiset ostavat paistopisteistä tuoreeksi kuvittelemaansa leipää. Paistopisteleivissä ulkomaisen taikinan osuus saattaa olla peräti 80 prosenttia. Näitä leipiä ostamalla ei suomalainen tue kotimaista työtä.

Hyvät ystävät

Toivoisin, että täältä SAK:n valtuuston kokouksesta lähtee selkeä viesti Suomessa toimiville elintarvikekonserneille: tuotannon siirrot ulkomaille eivät ole hyväksyttäviä ja tässä yhteiskunnallisesti haastavassa taloudellisessa tilanteessa, yritysten tulisi osoittaa vastuullisuutensa, kantaa kortensa kekoon muilla tavoin kuin irtisanomalla väkeä. Yt-neuvottelujen ja irtisanomisten sijaan toivon, että kotimaiset yritykset näkisivät mahdollisuutensa kotimaisen ruuan kehittämisessä, investoisivat ja kävisivät yhdessä tuumin taisteluun ulkomaista tuontiruokaa vastaan.

Hyvä valtuusto

Osa-aikatyön lisääntyminen työelämässä on huolestuttava suunta. Ammattiyhdistysliikkeen täytyy pystyä ponnistelemaan vahvemmin työelämän pirstaloitumista vastaan. Ei voi olla oikein, ettei työntekijällä vastoin omaa tahtoaan, ole muuta mahdollisuutta ansaita palkkaansa, kuin epävarmassa, osa-aikaisessa työsuhteessa.

Kuljetusliittojen yhteisesti allekirjoittama aloite osa-aikatyön ongelmista tälle kevätvaltuustolle on mielestäni erittäin kannatettava. SAK:n on näytettävä voimansa ja vaikutettava työlainsäädäntöön. Osa-aikatyön pelisääntöjä on tiukennettava, työsopimuslakia ja työttömyysturvasäädöksiä tulee muuttaa siten, että osa-aikatyöntekijöiden asema paranee tyelämässä ja työttömyysturvaetuuksien piiriin pääseminen helpottuu. Lisäksi työnantaja tulee laittaa vastuuseen, osa-aikaisuudelle täytyy olla asiallinen peruste.

Hyvät ay-toverit

Meidän täytyy uskaltaa ponnistella tärkeiksi ja oikeaksi kokemiemme asioiden eteen. Meidän täytyy näyttää voimamme. Vain tällä tavoin saamme ihmiset, työsuhteen muodosta riippumatta, uskomaan ammattiyhdistysliikkeeseen, liittymään jäseneksi ja tulemaan mukaan puolustamaan ja kehittämään työelämää ja työntekijöiden oikeuksia.

 Kiitos!