TES, talous ja jäsenhankinta

Suomen Elintarviketyöläisten liiton valtuusto kokoontui marraskuun lopussa hyväksymään liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2013. Suunnitelmissa korostuvat ensi vuoden osalta otsikon mukaiset kolme asiaa.

Ammattiliiton tärkein tehtävä on neuvotella työehtosopimus. Elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset päättyvät vuonna 2014. Ensi vuonna tarvitseekin siis valmistautua uusien sopimuksien tekoon. Työehtosopimusten teko vaatii pidemmälle asetettuja tavoitteita ja selkeitä päämääriä. SEL on perinteisesti kerännyt tes-tavoitteet kentältä. Näin tulee toimia tulevaisuudessakin.  Tärkeimpien tavoitteiden läpi saamiseksi on kuitenkin syytä tavoitteet laittaa tärkeysjärjestykseen.

Liitonkin toiminnassa pätee se, että tulojen ja menojen täytyy kohdata. Elintarvikealan työpaikkojen vähennyttyä Suomessa on tällä ollut negatiivinen vaikutus liiton jäsenmaksutuottoihin. Tämän lisäksi ensi vuodeksi jouduttiin työttömyyskassan osuutta jäsenmaksusta kasvattamaan. Näistä syistä johtuen menee liiton talous ensi vuonna niin sanotusti pakkasen puolelle. Konkurssi ei tietysti uhkaa mutta karsintaa ja kohdentamista joudutaan tulevaisuudessa tekemään.

Liiton hallitus oli aikaisemmin hyväksynyt aikataulun jonka mukaan suunnitelma liiton talouden tasapainottamiseksi tehdään. Tärkeää suunnitelman tekemisessä on, että mietitään tarkkaan mitä ovat ne tärkeimmät toiminnot joita ylläpidetään ja mitkä vähemmän tärkeitä eli niitä joista voidaan luopua.

Viime vuosina elintarvikealalle on syntynyt uusia työpaikkoja lähinnä pieniin yrityksiin. Näissä yrityksissä harvoin on luottamusmiestä tai muutakaan ammattiosaston edustusta. Tästä syystä ei riittävän moni tällaisessa yrityksessä työskentelevä liitykään liiton jäseneksi. Tästä seuraa suoraan se, ettei ole mitään takeita siitä, että näissä yrityksissä noudatettaisiin työehtosopimusten minimejä.

Jäsenten hankkiminen näistä yrityksistä edellyttää uusien keinojen käyttämistä liiton omassa jäsenhankintatyössä. Isossa roolissa ovat myös paikalliset ammattiosastojen edustajat, joilta tarvitaan siviilirohkeutta käydä puhumassa asioista suoraan ihmisille.

 

Lauri Niskanen

SEL:n liittohallituksen jäsen
pääluottamusmies, Saarioinen Valkeakoski