Työhyvinvointiasiat kärkeen tesseissä!

Puheenvuoro SEL:n edustajakouksessa 9.6.2012.

Silja Kariaho, HK Ruokatalo Eura

Puheenjohtajisto, hyvät ystävät

Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat asioita, joita ilman me emme työpaikoilla voisi toimia, mutta jotka eivät kuitenkaan saa tarpeeksi arvostusta ja huomiota osakseen. Tämä on tosiasia, jota kukaan ei voi kieltää ja, joka näkyy niin työehtosopimusten kirjauksissa kuin myös työnantajien asenteissa.

Valitettava tosiasia on se, että meillä työpaikoilla, usein pitkään työskennelleet ihmiset menettävät työkykyään ja voimiaan ja joutuvat huomaamaan, että ovat ihmisten sijaan pelkkiä tuotannontekijöitä. Tarpeeksi käytettynä meidät on helppo heittää roskiin työnantajan toimesta. Välillä tuntuu, että elämme maailmassa, jossa inhimillisyys työpaikoilta on kadonnut kokonaan. Olisiko meidän, elintarviketyöntekijöiden aika tehdä jotain, vaatia muutosta asenteisiin?

Elintarviketeollisuudessa työntekijöitä rasittavat erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Lisäksi alamme erityiskysymyksiä ovat tietenkin vuorotyöhön ja työssäjaksamiseen liittyvät asiat. Työpaikoilla esillä oleva jatkuva tehokkuusajattelu, kiire sekä erilaiset palkkiojärjestelmät aiheuttavat meille työntekijöille aikapainetta ja eivät todellakaan edistä turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä. Mitä me teemme tilanteessa, jossa työnsä hyvin tehnyt työntekijä joutuu myöntämään, että terveys ei enää kuitenkaan riitä yhä voimakkaimpiin suorituksiin? Kantamme ei voi olla, että pois vain ja uutta tilalle.

Hyvät kokousedustajat,

Meidän tulee liittona pystyä vastaamaan työpaikkojen työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviin alan erityiskysymyksiin entistä enemmän. Työelämä muuttuu jatkuvasti, emmekä me työpaikkojen aktiivit, työntekijät pysty enää yksin, ilman liiton vahvaa tukea ja opastusta, suojelemaan työntekijöitä työelämän raadollisuudelta.

Elintarvikealan sairauspoissaoloprosentit ovat huimaa luettavaa, ammattitautiepäilyjä tulee vuosittain ja meiltä jää ennenaikaiselle eläkkeelle paljon kaikkensa, jopa terveytensä, antaneita ihmisiä. SEL:n tulee nyt alkavalla edustajakokouskaudella kiinnittää erityistä huomiota työpaikkojen tilanteisiin työsuojelullisista näkökulmista. Ensimmäinen lähtökohta on tietenkin se, että meidän tulee vaatia työnantajilta tarvittavia resursseja huomioimaan työehdoissa työhön perehdyttämiseen ja opastamiseen liittyvät asiat. Jo nyt meillä on työpaikoilla paljon työntekijöitä, jotka eivät puhu äidinkielenään Suomea. Työpaikoilla perehdyttäminen, turvallisuusohjeet ja koneiden käyttöohjeet ovat kuitenkin usein vain suomeksi, miten voimme liittona vaikuttaa siihen, että jokaisella työntekijällä kielitaidosta huolimatta on mahdollisuus saada tarpeelliset tiedot ja taidot omaan työturvallisuuteen liittyen?

Hyvät kokousedustajat,

Työpaikoilla tarvitaan selkeitä parannuksia työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Koska näitä edistyksiä ei saada aikaan pelkästään neuvotellen, on meidän mielestäni otettava työehtosopimus välineeksi näiden asioiden parantamiseen. Esitän, että SEL:n edustajakokous velvoittaa liittoa ottamaan seuraavalla työehtosopimuskaudellaan tes-tavoitteissa huomioon selkeitä esityksiä kaikille aloillemme liittyen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseen. Näitä esityksiä voivat olla esimerkiksi työnantajien kustantamat erilaiset elvyttävät toimet kuten fysikaaliset hoidot tai esimerkiksi työyhteisössä tarjottavat työhyvinvointi- ja työturvallisuuskoulutukset oikeudeksi jokaiselle työntekijälle. Tämän lisäksi työsuojeluhenkilöstön vapautusaika tulee saada samalle tasolle luottamusmiesten kanssa. Työehtosopimusten on jatkossa edistettävä myös inhimillistä työelämää rahakysymysten lisäksi.

Kiitos!