Vaaleja koko vuosi täynnä

Tänä vuonna on vaaleja moneen lähtöön, löytyy presidentinvaalit, kunnallisvaalit ja meitä elintarvikealalla ammattiliittoon kuuluvia kiinnostavat SEL:n keväiset edustajakokousvaalit sekä myöhemmin vuoden lopulla työpaikoilla järjestettävät  luottamusmiesvaalit. 

Mielestäni hyvä neuvo jokaisissa vaaleissa on, että kannattaa äänestää ehdokasta, joka äänestäjän mielestä hoitaa tehtävän parhaiten. Presidentinvaaleissa ovat poliittiset puolueet esillä, ei toki niin paljon kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa. Eikä taustapuolue vaikuta tuleviin presidentillisiin tehtäviin ainakaan näin kansalaisen näkökulmasta katsottuna näkyvästi, koska presidentti edustaa kaikkia meitä yhtä lailla. 
Kunnallisvaaleissa poliittiset puolueet asettavat ehdokkaansa päättämään kuntalaisten asioista ja meillä SEL:ssa edustajakokousvaaliehdokkaiksi asettaa ehdokkaita myös tietyllä lailla poliittiset ryhmät. Politiikkaa on siis kaikkialla, se kun on sitä vaikuttamista. 

SEL:n eli meidän vaaleissa, ei tosin ole kuin kaksi ryhmää (muita ei ainakaan vielä ole ilmaantunut), jotka vaaleihin ehdokkaita  asettavat. Ryhmät ovat demarilähtöinen ja vasemmistoliittolaislähtöiset ryhmät. Tämä on aika usein näin ammattiyhdistysliikkeessä, työväenliikkeen yhteistä perhettä kun ollaan.

Luottamusmiesvaaleissa ei tuolla ”puolella”, eli kumman liitossa toimivasta ryhmästä onkaan ehdokas valinnut, pitäisi olla mitään merkitystä.  Luottamusmiesvaaleissa pitäisi valita se ihminen työpaikan työtekijöiden äänitorveksi,  joka parhaiten asioitamme hoitaa! Ikäväkseni olen kuullut, että etenkin meillä Sahalahden Saarioisilla toinen, tällä hetkellä nk. enemmistöryhmä, Elintarviketyöläiset, eli tämä SEL:n vasemmistoliittolaispohjainen ryhmä, pyrkii saamaan omia ehdokkaitaa läpi työpaikan luottamustehtäviin välillä hiukan kyseenalaisin keinoin.  Työpaikalla enemmistöryhmän suusta kuuluu, että ” pidetään tärkeänä ettei se valittava luotto vaan kuulu noihin toisiin.” Eikös tärkeintä olisi ajaa kaikkien SEL:n jäsenien etua? Eikä pelkästään ajatella omaa ryhmää? Luottamusmiesvaalit eivät myöskään vaikuta millään tavoin SEL:n puheenjohtajan valintaan, ei edes meillä Saarioisilla. Se virka täytetään jo ensi kesänä edustajakokouksessa. Tätäkin virheellistä tietoa kun kuulee käytäväpuheissa.

SEL:n edustajakokousvaaleissa kannattaa miettiä, että haluaako liiton uudistavan toimintaansa, vai mennäänkö tällä samalla vanhahkolla tavalla ja tehdä sitä kautta päätös siitä, kumman vaaliliiton ehdokkaita äänestää. Vaaleissa äänestetään jäseniä, jotka ovat ehdolla kokousedustajiksi. Näissä vaaleissa ei siis äänestetä liittopuheenjohtajasta, toisin kuin enemmistöryhmän puolelta saatetaan antaa ymmärtää. Näissä vaaleissa valitaan henkilöitä, jotka sitten keskenään äänestävät (tarvittaessa) liittopuheenjohtajasta.

Eli vielä kertauksena: presidentinvaaleissa äänestetään henkilöä, koko Suomen presidenttiä, ilman puolue rajoja. Kunnallisvaaleissa äänestetään henkilöä ja puoluetta ja SEL:n edustajakokousvaaleissa äänestetään henkilöä ja tietyllä tavalla valinta tehdään kahden eri vaaliliiton välillä joita ovat Uudistava Vaihtoehto –sitoutumattomat ja elintarvikedemarit ja Elintarviketyöläisten vaaliliitto, jonka tausta löytyvät vasemmistoliittoyhteistyöstä.

Työpaikan luottamusmiesvaaleissa äänestetään taas henkilöä, tai henkilöstön edustajaa, ei puoluetta tai liitossa toimivaa ryhmää. Nämä asiat kannattaisi muistaa varsinkin meidän omissa työpaikkaa ja liiton toimintaan vaikuttavissa vaaleissa.

Ja lisäksi, kaikista tärkein asia on se, että ovat vaalit mitkä tahansa, kannattaa aina äänestää, se on ainoa keino muutokseen!

 

Mikko Lehtonen

Broilerkäsittelijä, Saarioinen Sahalahti