Yhteistyöllä riskit hallintaan

Euroopan laajuinen työsuojeluviikko kolkuttelee työmaiden ovilla. Kahden vuoden mittainen teema on tällä kertaa yhteistyöllä riskit hallintaan. Teema saa pohtimaan, mitä oikeastaan tarkoitamme riskien hallinnalla? Yksinkertaistettuna se on työtä, jota tehdään toiminnan jatkuvuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Työnantajan pitää todennettavasti esittää tarvittaessa viranomaisille riittävän perusteellinen ja yksityiskohtainen selvitys riskienarvioinnista muun muassa tapaturmien tutkinnassa. Jokaisesta työstä on tehtävä selvitys, jonka ohjeissa määritellään kolmikanta riskien arvioijista = (PAT), eli päättäjät, arvioijat, ja toteuttajat, jotka käyttävät tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita apunaan.

Riskienarvioinnissa on huomioitava myös jäännösriskit, nekin on arvioitava niin työssä kuin työkoneissa. Yhteistyö riskien hallinnassa korostuu suuressa määrin yhteisillä työpaikoilla, joissa on yhtä aikaa paikalla monia eri toimijoita. Yleensä päävastuun arvioinnista ja vastuista kantaa työn tilaaja, mutta myös työn toimittajilla on omat vastuunsa riskien hallinnassa. Tämän lisäksi yhteisillä työpaikoilla on myös pysyviä ulkopuolisia toimijoita, näissäkin tapauksissa tilaaja vastaa töiden yhteensovittamisesta, riskien arvioinnista sekä hallinnasta keskinäisellä yhteistoiminnalla.

Riskienarvioinnin kolme ydinasiaa, tilanteen arviointi, suunnittelu sekä olemassa oleva käytäntö, yhdessä henkilöstön rooliin linkitettynä, luo puitteet työpaikoilla riskien arviointiin ja hallintaan. Tosiasia on, että työympäristön riskejä ei voida hallita, jos niitä ei ole tunnistettu eikä arvioitu. Emme voi mitenkään torjua tunnistamatonta ja arvioimatonta tapahtumaa ennalta, ilman eri tahojen ja henkilöstöryhmien arvokasta, ja välttämätöntä yhteistyötä, jo ennen tapahtumaa.

Riskienarvioinnissa on tärkeää ottaa tarkalla silmällä huomioon erilaiset seikat, kuten riskin suuruus, vakavuus ja todennäköisyys. Vaaranpaikkoja löytyy useasti, ja useat silmät ovat aina paremmat kuin vain yhdet, näitä asioita pohtiessa ja etsiessä. Alati muuttuvassa ja kehittyvässä työympäristössä erilaisilla työpaikoilla, vaatii riskienhallinta jokaiselta paikallaolijalta työpanosta, jatkuvaa tarkkailua kuin myös jatkuvaa tietojen päivittämistä. Meillä jokaisella on oikeus mennä terveenä töistä kotiin. Työsuojeluviikon teemaan pari sanaa lisää, paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää.

 

Alice Koivuaho

työsuojeluvaltuutettu
Atria Suomi, Seinäjoki

 

Valtakunnallista työsuojeluviikkoa vietetään 22.–28.10.2012. Lue lisää SEL:n tai työterveyslaitoksen sivuilta.